U bent hier

Samenwerkingspartner worden?

NHG Scholing werkt samen met regionale partners* om beter aan te sluiten bij de scholingsbehoefte en het curriculum in de regio. Het programma van de cursus en de docenten worden geleverd door het NHG. De regionale partner verzorgt de organisatie: locatie en catering, en acquisitie en inschrijving van deelnemers.

De samenwerking met de regionale partner wordt door beide partners enorm gewaardeerd. De ambitie van het NHG is om het regionale nascholingsaanbod aan te vullen met scholing die voor de regio lastig zelf te ontwikkelen is. Daarbij maken we gebruik van regionale deskundigen (kaderartsen en andere experts) en werken we in een zakelijk model dat voor beide partners voordelen oplevert. De scholing wordt geleverd aan de regionale partner tegen een standaard tarief per deelnemer. De regionale partner neemt het aanbod op in het curriculum en bepaalt de uiteindelijke cursusprijs voor de deelnemer.

In regio’s waar het NHG geen regionale partners heeft organiseert NHG Scholing zelfstandig nascholing.

Regionale Partner

Indien u interesse heeft om NHG Scholing op te nemen in uw curriculum of in-company scholing aan te vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene e-mailadres scholing@nhg.org.

* Regionale partners van NHG Scholing zijn bijvoorbeeld: WDH, ROS, HAP/HDS, Kwaliteitskring, maar ook: HAGRO, HOED, GHC etc.

Regionale partner worden?

NHG Scholing werkt samen met regionale partners* om beter aan te sluiten bij de scholingsbehoefte en het curriculum in de regio. Het NHG ontwikkelt onafhankelijke, kwalitatieve en praktijkgerichte nascholing. De samenwerking met de regionale partner wordt door beide partners enorm gewaardeerd. De ambitie van het NHG is om het regionale nascholingsaanbod aan te vullen met scholing die voor de regio lastig zelf te ontwikkelen is. Daarbij maken we gebruik van regionale deskundigen (kaderartsen en andere experts) en werken we in een zakelijk model dat voor beide partners voordelen oplevert. De scholing wordt geleverd aan de regionale partner tegen een standaard tarief per deelnemer. De regionale partner neemt het aanbod op in het curriculum en bepaalt de uiteindelijke cursusprijs voor de deelnemer.

Het programma van de cursus en de docenten worden geleverd door het NHG. De regionale partner verzorgt de organisatie: locatie en catering, en acquisitie en inschrijving van deelnemers. In regio’s waar het NHG geen regionale partners heeft organiseert NHG Scholing zelfstandig nascholing.

Regionale Partner

Indien u interesse heeft om NHG Scholing op te nemen in uw curriculum of in-company scholing aan te vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene e-mailadres scholing@nhg.org.

* Regionale partners van NHG Scholing zijn bijvoorbeeld: WDH, ROS, HAP/HDS, Kwaliteitskring, maar ook: HAGRO, HOED, GHC etc.

Praktische mogelijkheden

Standaard in Praktijk (StiP) Cursussen

Onder de titel ‘Standaard in de Praktijk’ worden nascholingen aangeboden van een dagdeel, voor groepen  van 10-18 huisartsen en/of praktijkmedewerkers. Deze StiP cursussen gaan over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk waarin met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde komt. Wij maken voor deze cursussen gebruik van docenten, vaak kaderhuisartsen en andere experts. Ervaren docenten uit de huisartsenwereld zelf, die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

NHG Leergangen

Leergangen bestaan uit vier bijeenkomsten van elk vier uur, die in samenwerking met de regionale nascholingspartner op locatie gegeven worden. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, afgewisseld met plenaire sessies. Tijdens iedere bijeenkomst wordt door een inhoudsdeskundige een inleiding of een toelichting gegeven. Voorafgaand aan de bijeenkomsten wordt de deelnemers gevraagd een voorbereidende opdracht te maken. De groepsgrootte is 10-18 deelnemers.

NHG-Kaderopleidingen

Het NHG heeft zich verantwoordelijk gesteld voor de ontwikkeling van kwaliteitsbewaking van kaderopleidingen huisartsgeneeskunde. De uitvoering is in handen van de acht huisartseninstituten. Het NHG draagt zorg voor het vaststellen van het opleidingsprogramma en de eindtermen, en bewaakt de kwaliteit. De afgestudeerde kaderarts kan zich inschrijven in het register van het CHBB.

Andere cursussen

Masterclass huisarts in achterstandswijk Werken in een achterstandswijk doet een beroep op uw flexibiliteit, creativiteit en kunde. De problematiek is gevarieerd en uitdagend en vraagt meer dan doorsnee huisartsenzorg. Lage sociaaleconomische levensomstandigheden, taal- en cultuurverschillen en persoonsgebonden beperkingen of belemmeringen vragen extra deskundigheid om kwalitatief goede zorg te bieden. Een interessante uitdaging voor u als huisarts, hoe is dat voor u in de praktijk?

Cognitieve gedragstherapie; Motiverende gespreksvoering, Problem Solving Treatment

NHG Scholing heeft op het gebied van de arts-patiënt communicatie een aanbod van intensieve cursussen en trainingen voor toepassing door medewerkers in de huisartsenpraktijk. Desgewenst zijn kortere (deel-)cursussen mogelijk in de regio of binnen de eigen organisatie. Een introductie is al mogelijk met een omvang van één dagdeel.

Starten met stoppen

Het NHG en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) hebben samen met STIVORO een cursus ontwikkeld met daarin aandacht voor de verslavende werking van nicotine, motiverende gesprekstechnieken en een efficiënte praktijkorganisatie.

Telefonische bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid van uw praktijk is van het grootste belang. Voor uw patiënten én voor u als huisarts. Het loont dan ook de moeite om uw bereikbaarheid onder de loep te nemen: om u daarbij te helpen is de cursus Telefonische bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk ontwikkeld. U maakt tijdens het programma een persoonlijk verbeterplan en leert deze direct te vertalen naar uw eigen praktijksituatie.

Triage in de dagpraktijk

Goed uitgevoerde triage is een van de onderdelen van instroommanagement. Door triage beoordeelt de assistente de spoedeisendheid van de hulpvraag. Ook kan ze aan de hand van triage de agenda van het spreekuur indelen. De NHG-Triagewijzer is een hulpmiddel bij triage; en bevat ongeveer 60 protocollen aan de hand waarvan de assistente triagegesprekken kan voeren.

Meer informatie over de cursussen leest u hier.

Kosten

Logo NHG-Nascholing

NHG-Scholing werkt samen met regionale partners* om beter aan te sluiten bij de scholingsbehoefte en het curriculum in de regio. De scholing wordt geleverd aan de regionale partner tegen een standaard tarief per deelnemer. De regionale partner neemt het aanbod op in het curriculum en bepaalt de uiteindelijke cursusprijs voor de deelnemer, waarbij onderstaande richtprijzen gelden. De adviesprijs is de maximale prijs die de regionale partner in rekening kan brengen bij de cursist. Het programma van de cursus en de docenten worden geleverd door het NHG. De regionale partner verzorgt locatie en catering en acquisitie van deelnemers. In regio’s waar het NHG geen regionale partners heeft organiseert NHG Scholing zelfstandig nascholing.

Onafhankelijk en zonder winstoogmerk

De prijzen van NHG-Nacholing hebben een kostendekkend, transparant karakter en er wordt gewerkt zonder winstoogmerk. Alle traingingen zijn vrij van sponsoring.

Richtprijzen van de cursussen voor de cursisten zijn afhankelijk van de omvang van de cursus. De prijs van afwijkende cursussen staat vermeld bij de cursusbeschrijving.

Prijzen 2020

Workshop:

Prijs

Groepsgrootte

Duur

Inclusief

Richtprijs deeln.

€ 550,-

Onbeperkt

Max. 5 kwartier

Spreker/docent, Programma

Geen

 

Verkorte StiP-cursus

Prijs*

Groepsgrootte

Duur

Inclusief

Richtprijs deeln.

Vast (o.b.v. 10 dln)

€ 680,-

Variabel (11e t/m 18e dln)

€ 49,- p.p.

Minimaal 10, maximaal 18 deelnemers

2 uur

(2 accreditatiepunten)

Docent, programma, cursusmateriaal, verwerken accreditatiepunten of verstrekken certificaat, uitwerken evaluaties

€ 110,- per cursist

 

 

Cursus van 1 dagdeel (StiP-cursussen)

Prijs*

Groepsgrootte

Duur

Inclusief

Richtprijs deeln.

Vast (o.b.v. 10 dln)

€ 890,-

Variabel (11e t/m 18e dln)

€ 49,- p.p.

Minimaal 10, maximaal 18 deelnemers

4 uur

(4 accreditatiepunten)

Docent, programma, cursusmateriaal, verwerken accreditatiepunten of verstrekken certificaat, uitwerken evaluaties

€ 152,- per cursist

NHG-Leergangen (uitgezonderd de Leergang LAEGO Bouwstenen)

Palliatieve zorg

 

 

 

 

Prijs*

Groepsgrootte

Duur

Inclusief

Richtprijs deeln.

Vast (o.b.v. 10 dln)

€ 4.750,-

Variabel (11e t/m 18e dln)

€ 189,- p.p.

Minimaal 10,

Maximaal 18 deelnemers

3 bijeenkomsten van 4 uur

(16 accreditatiepunten)

(12 accreditatiepunten)

e-learning (2 uur)
2 accreditatiepunten

Docent, gastsprekers, programma, cursusmateriaal, , e-learning Palliatieve zorg, e-book Palliatieve zorg, cursusmateriaal gebruikmaking leeromgeving, verwerken accreditatiepunten, uitwerken evaluaties

 

Zorg voor ouderen

 

 

 

 

Prijs*

Groepsgrootte

Duur

Inclusief

Richtprijs deeln.

Vast (o.b.v. 10 dln)

€ 4.750,-

Variabel (11e t/m 18e dln)

€ 189,- p.p.

10 koppels HA/POH
Maximaal 20 deelnemers

3 bijeenkomsten van 4 uur

(16 accreditatiepunten)

(12 accreditatiepunten)

e-learning (2 uur)
2 accreditatiepunten

2 docenten, programma, e-learning Polyfarmacie, boek Protocollaire ouderenzorg, gebruikmaking NHG-Leeromgeving, verwerken accreditatiepunten, uitwerken evaluaties

 

Blended learning (e-learning i.c.m. groepsbijeenkomsten)

Overspanning en burn-out

 

 

 

 

Prijs*

Groepsgrootte

Duur

Inclusief

Richtprijs deeln.

€ 890,- (o.b.v. 1 docent, 10 dln)

Evt. tweede docent € 325,- (extra)

Variabel (11e t/m 18e dln)

€ 49,- p.p.

10-18 dln.

2 uur groepsbijeenkomsten
2 accreditatiepunten

2 uur e-learning
2 accreditatiepunten

Overspanning en burn-out
2 accreditatiepunten

1 docent (kaderhuisarts GGZ), 1 docent (bedrijfsarts (optioneel),e-learning (PIN) Overspanning en Burn out, verwerken accreditatiepunten, uitwerken evaluaties

 

Suïcidepreventie

 

 

 

 

Prijs*

Groepsgrootte

Duur

Inclusief

Richtprijs deeln.

€ 680,- (o.b.v. 1 docent, 10 dln)

Evt. tweede docent € 325,- (extra)

10-16 dln.

2 uur groepsbijeenkomsten
2 accreditatiepunten

1 docent, e-learning (PIN) Suïcidepreventie

€ 110,- per cursist

*De cursusprijzen zijn gebaseerd op 1 docent. Voor elke extra docent wordt € 525,- per dagdeel (4 uur) in rekening gebracht. Een extra docent voor 2 uur bedraagt € 375,--

*Als de docent langer dan een uur reistijd heeft (enkele reis), dan wordt hiervoor een extra vergoeding in de offerte opgenomen.

BTW

NHG-Nacholing is geregistreerd bij het CRKBO, het onderwijs is vrijgesteld van btw.

Informatie aanvragen

Indien u interesse heeft om NHG-Scholing op te nemen in uw curriculum of in-company scholing aan te vragen, dan kunt u contact opnemen met scholing@nhg.org, telefoon 088 - 506 56 20.

* Regionale partners van NHG-Scholing zijn bijvoorbeeld: WDH, ROS, HAP/HDS, Kwaliteitskring, maar ook: hagro, hoed, ghc.

Annulering

Vanaf 1 januari 2020 hanteert het NHG de volgende annuleringsvoorwaarden; 

  • Na ondertekening van de offerte kan de cursus tot twee weken voor aanvang worden geannuleerd tegen 50% van de kosten* op basis van 10 deelnemers.
  • Bij annulering binnen de termijn van twee weken tot aanvang van de cursus wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

* Indien een NHG-Leergang na ondertekening van de offerte wordt geannuleerd tot twee weken voor aanvang van de Leergang, brengen we € 200,--administratiekosten in rekening.