In juni en juli 2019 zijn er voorlopige specificaties opgesteld, die aan de HIS-leveranciers zijn
voorgelegd met als doel hun ambities en de mogelijkheden binnen elk HIS te inventariseren. Nadien
zijn vragen van HIS-leveranciers verwerkt en heeft een verdergaande analyse van het PVP geleid tot
deze definitieve specificaties.

Deze specificaties zijn opgesteld in opdracht van en in samenwerking met het RIVM. Dit proces is
afgestemd met de LHV.

Ook interessant

Voorbeeld reactie op de klacht

220915_Procedure_klachtenopvang_voorbeeld-reactie-Downloaden

Meldformulier Veilig Incidenten Melden

Meldformulier Veilig-Incidenten-MeldenDownloaden

Voorbeeld ontvangstbevestiging klacht

220915_Procedure_klachtenopvang_voorbeeld-ontvangstbevestigingDownloaden
Bekijk overzicht