U bent hier

Programma Symposium Medisch Leiderschap 2018

vrijdag 23 maart 2018 - 09:45 - 17:30 uur

Keynotesprekers

Keynote 1 - Persoonlijk leiderschap

Carina Hilders, bijzonder hoogleraar Medisch Management en Leiderschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Carina Hilders is directievoorzitter van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, lid van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep, en bijzonder hoogleraar Medisch Management en Leiderschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Binnen en buiten de muren van het ziekenhuis maakt zij zich sterk voor medisch leiderschap, met de nadruk op regie pakken, respectvol met elkaar omgaan, en aandacht voor elkaar. Carina Hilders vindt het belangrijk om af te wisselen tussen de hardere en de zachtere kanten van leiderschap: niet alleen van bovenaf leiding geven, maar vooral ook ruimte geven aan de kennis en ervaring van medewerkers. En niet te vergeten: goed medisch leiderschap is ook persoonlijk leiderschap, met aandacht voor uzelf en uw eigen leven.

Keynote 2 - Een nieuwe vorm van samenwerken -van I’llness naar we’llnes

Sebastiaan Dam, huisarts in Meppel en transitiemanager

De wereld van de huisartsenzorg verandert in rap tempo door innovaties, toegenomen invloed van verzekeraars, extramuralisatie, vergrijzing, focus op preventie, en de steeds mondiger wordende patiënt. Het vak wordt niet alleen diverser maar ook steeds ingewikkelder en zwaarder. Het is steeds moeilijker om dicht bij uzelf, uw patiënt en uw medewerkers te blijven. Het systeem knelt en kraakt en er komt steeds meer druk op de ketel. Hoe zorgen we ervoor dat we weer teruggaan naar de basis? Naar datgene waar het ons om te doen was toen we ons hart verloren aan dit vak? Dat er meer ruimte komt voor aandacht, vertrouwen en bezieling?
In Meppel hebben we een nieuw gezondheidscentrum ontwikkeld waar niet het systeem maar de mens centraal staat. Samen met meer dan 25 disciplines uit de nulde, eerste en tweede lijn verlenen we zorg volgens het principe van positieve gezondheid. Sebastiaan Dam neemt u mee naar het hoe en waarom van dit centrum en vertelt over zijn ervaringen, die inzicht geven en inspireren. Daarmee kunt u gelijk aan de slag met zorgverlening ontwikkelen die beter aansluit bij de patiënt en bij de persoon die u bent.

Keynote 3 - Swami Netaji

Swami Netaji, goeroe op het gebied van persoonlijk leiderschap

Workshops

A. Bevlogenheid: What makes you tick?

Ilonka Brugemann, huisarts in Amsterdam en Marjan Pauw, GZ-psycholoog in Utrecht.
Beiden zijn werkzaam als coach-trainer-supervisor bij Coaches voor Medici

Wat heeft u ooit doen besluiten huisarts te worden? Wat zorgt ervoor dat u het blijft? Deze workshop gaat over bevlogenheid. Wat maakt dat u elke dag weer opstaat en, liefst met plezier, naar uw werk gaat? Voelt u zich gevangen in een tredmolen, of voelt u ruimte en vrijheid? Waar heeft u behoefte aan en zorgt u daar ook voor? Wat zou ervoor zorgen dat u misschien niet eens met pensioen zou willen?
Na afloop van deze workshop heeft u meer inzicht in uw eigen werkplezier en bevlogenheid en gaat u naar huis met een paar praktische handvatten. Een workshop over u, voor u.

B. Stress is gezond (als u maar voldoende herstelt)

Carolien Hamming, stresscoach in Meerkerk en directeur van CSR Centrum voor stressmanagement

Stress heeft twee gezichten: het is goed voor u (sterker nog: zonder stress kom je je bed niet uit), maar het kan ook de gezondheid schaden. U kunt er fantastische prestaties mee leveren, maar ook lichamelijk en psychisch ziek van worden. Maar ziek worden overkomt u niet van de ene op de andere dag. Daar gaat een periode van overbelasting aan vooraf. Hoe reageert uw lichaam op overbelasting en in het bijzonder: wat doet langdurige stress met het brein? Hoe voorkomt u dat u letterlijk ziek wordt van uw eigen gedachten en emoties? Hoe neemt u de regie over uw eigen stress? De antwoorden vinden we in persoonlijkheidskenmerken en een gezonde leeefstijl, maar ook erfelijke aanleg en omstandigheden spelen een belangrijke rol.
In deze workshop neemt Carolien Hamming u mee in de boeiende wereld van stress. Het maakt uit hoe u dénkt over de stressvolle dingen die u overkomen, en wat uw overtuigingen zijn. Uw lichaam reageert op uw mindset. Een andere sleutelfactor komt uit de arbeidspsychologie: herstel. Net als in de topsport kunt u uw lichaam en psyche trainen om beter tegen stress te kunnen, maar dient u wel voldoende te herstellen.

C. Medisch leiderschap in het team

Karin Verschoor, huisarts en docente Huisartsopleiding VUmc (HOVUmc) Amsterdam en Jeannette Verhoeven, begeleidingskundige en docente HOVUmc Amsterdam

De verschuivingen van de tweede naar eerste lijn en de complexe patiënten die steeds langer thuis blijven wonen, vragen medisch leiderschap van de huisarts in het organiseren en vormgeven van de zorg aan deze patiënten. Dit vraagt begeleidingskundige vaardigheden van huisartsen die deze patiënten begeleiden: zowel in beleid maken als in de uitvoering en ondersteuning van de betrokken teamleden.
Dillema’s bij medisch leiderschap zijn: kun en wil je als team, al dan niet tijdelijk, een holding bieden waardoor een patiënt kan herstellen en weer voor zichzelf kan gaan zorgen of leren zorgen? En hoe waarborg je dan dat je goed met elkaar samenwerkt terwijl je allemaal verschillende professionele achtergronden hebt en verschillende talen spreekt? Waar liggen risico’s en hoe ga je daar met elkaar mee om? Hoe kun je patiënt maximale autonomie geven en ze tegelijkertijd niet verwaarlozen? En misschien wel de belangrijkste vraag: hoe kun je in dit spanningsveld prettig en flexibel met elkaar blijven samenwerken? Want morgen kan de hulpvraag weer anders zijn.
In deze workshop doen we aan de hand van werkvormen ter plekke ervaringen op met leiderschap. Aan de hand van deze ervaringen, praktijkkennis van de deelnemers, en aangereikte theorie gaan we met elkaar in gesprek en op zoek naar handvatten en werkwijzen die ertoe doen bij medisch leiderschap en waar u morgen al iets mee kunt.

D. Less is more, waarom micro machtiger is dan macro

Vladan Ilic, huisarts in Amsterdam

De huisartsencarrière van Vladan Ilic is iets ouder dan de smartphone. Hij heeft de introductie van de marktwerking in de zorg meegemaakt: het tijdperk waarin groei geen grenzen kende. Vladan Ilic stond aan de wieg van de eerste Amsterdamse huisartsencoöperatie die ketenzorg ging regelen. Deze coöperatie telt nu meer dan tweehonderd praktijken en is gevestigd in een mooi kantoor in het centrum van de stad. Ondertussen maakten hij en zijn collega’s met zijn allen een digitale revolutie door en leerden de belangrijkste les van medisch leiderschap: ogen open houden, dogma’s durven loslaten en altijd naar de patiënt luisteren.
Vladan Ilic is nu de leider van een team van twee mensen, een laptop en een smartphone. Zijn praktijk is gereduceerd tot 50 m2 en is voor de helft verplaatst naar de digitale omgeving. Hij is bezig om het huisartsenvak duurzaam te veranderen en klaar te stomen voor een tijdperk waarin geneeskunde definitief en voor altijd gedemocratiseerd wordt .
In deze interactieve workshop gaat u in gesprek over de vraag waarom micro machtiger is dan macro.

E. Samenwerking eerste-tweede lijn: verwonder u en verbeter!

Brenda van der Meer, huisarts in Koog aan de Zaan, docente Huisartsopleiding VUmc (HOVUmc) en kaderarts Beleid en Beheer

Zorgen voor de patiënt doet u allang niet meer alleen. Zowel in uw eigen praktijk als in de eerste lijn heeft u met meerdere disciplines te maken. Maar ook de samenwerking met de tweede lijn wordt steeds belangrijker: samenwerken over de schotten van de eerste en tweede lijn heen. Neem als voorbeeld de kwetsbare oudere in de acute-zorgketen. Hierin moeten we het als zorgverleners met elkaar doen.
In haar werk als transmuraal coördinator werkt Brenda van der Meer aan samenwerking. Samenwerken betekent ook willen veranderen, en openstaan voor kijken in elkaars wereld. Aan de hand van haar werkzaamheden en het project ‘de kwetsbare ouderen’ maakt zij de deelnemers wegwijs in verandermanagement en de kwaliteiten die handig zijn voor een leider van een project. Op een interactieve wijze gaat u samen aan de slag met een verwonder-verbeterproject uit of voor uw eigen regio.

F. Medisch leiderschap in een zorggroep

Maarten Klomp, huisarts in Eindhoven, bestuurslid InEen, en voormalig directeur zorggroep De Ondernemende Huisarts (DOH)

Als voorzitter van de coöperatie De Ondernemende Huisarts (DOH) is Maarten Klomp de medisch leider van een groep van zestig praktijkhoudende huisartsen, waarvan hij er zelf één is. Deze huisartsen werken in zeventien groepspraktijken en gezondheidscentra. Samen met een directeur bedrijfsvoering geeft hij leiding aan een zorggroep die zeven zorgprogramma’s ontwikkeld en gecontracteerd heeft en veel innovaties uitvoert, waaraan alle praktijken meedoen.
In deze workshop deelt Maarten Klomp met u hoe hoe hij inhoud geeft aan de verschillende rollen van een medisch leider; om te beginnen: visie ontwikkelen, plannen maken, inspireren en het goede voorbeeld geven. Daarnaast veel en goed communiceren met de leden, omgaan met weerstand, en draagvlak zoeken. Dan weer onderhandelen met verzekeraars en andere stakeholders, conflicten oplossen, en bemiddelen. Binnen de organisatie gaat het om processen managen en leidinggeven aan de medewerkers. Daarbij hoort delegeren maar ook beslissen als dat nodig is.
Het wordt een interactieve workshop waarin u kennismaakt met de rollen van een medisch leider, reflecteert op uw eigen leiderschapskwaliteiten, en inspiratie opdoet voor uw verdere ontwikkeling.

G. Maatschappelijk leiderschap: alleen door voortrekkers zal de maatschappij veranderen

Miriam de Kleijn, huisarts-epidemioloog en adviseur-eigenaar van PinK-FOX, adviesbedrijf voor de eerste lijn in De Meern
Ilona Statius Muller, huisarts in Amsterdam en bestuurslid Huisartsen Kring Amsterdam

Miriam de Kleijn levert graag een bijdrage aan een gezonder en rookvrij Nederland. Zij is aanjager van ‘Utrecht op weg naar een rookvrije generatie’ en neemt deel aan Alliantie Nederland Rookvrij, de Taskforce Rookvrije Start, en de werkgroep preventie & gezondheidsbevordering van de KNMG.
Ilona Statius Muller is geïnspireerd door voorbeelden om haar heen, zoals Wanda de Kanter van Optimale Zorg Dappere Dokters. Met veel enthousiasme biedt zij dagelijks begeleiding bij stoppen met roken. Maar niet starten met roken is beter. Ilona Statius Muller is daarom haar professionele inzichten breder gaan uitdragen.
Tijdens deze workshop zullen Miriam de Kleijn en Ilona Statius Muller met de deelnemers in gesprek gaan over motivatie en drijfveren, en over het proces dat zij zelf hebben doorlopen om hun bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid van patiënten en de maatschappij als geheel. U inventariseert in deze workshop gemeenschappelijke kenmerken en randvoorwaarden en gaat zelf actief aan de slag om meer inzicht te krijgen in uw eigen drijfveren, de maatschappelijke rol die u wilt vervullen, en mogelijke wegen die u daartoe kunt bewandelen.

H. Leiding nemen is je nek uitsteken. Durft u dat?

Iris de Vries, vice-voorzitter Vereniging Arts en Voeding, huisarts in opleiding en arts-onderzoeker

Iris de Vries richtte in 2016 samen een collega de Vereniging Arts en Voeding op. Dit nam een hoge vlucht: van een snel oplopend aantal leden tot diverse tv-programma’s, en van gesprekken met zorgverzekeraars tot harde afspraken met het ministerie VWS. De spreekster neemt u mee naar de obstakels en lessen op haar weg om haar missie te verwezenlijken: het demedicaliseren en vitaler maken van onze gezondheidszorg. De Vries is van mening dat leiderschap weinig te maken heeft met het naleven van de traditionele hiërarchische gedragsregels in onze gezondheidszorg. Het heeft alles te maken met het durven negeren, ter discussie stellen en ombuigen van deze regels. Leiderschap is je nek uitsteken en buiten de comfortzone stappen.
U zult in deze sessie geprikkeld worden na te denken over uw comfortzone en uw beperkingen hierin, gesteund door inhoudelijke en wetenschappelijk inzichten. Hoe overwint u obstakels om uw hart te volgen en leiderschap te tonen?