Over de richtlijn Informatieverstrekking tussen huisartsen bij overdracht van de behandelrelatie

Wanneer een patiënt zich inschrijft bij een andere huisartsenpraktijk, kan de oorspronkelijke zorgverlener medische informatie overdragen aan de nieuwe behandelaar.  Deze richtlijn geeft aan welke medische gegevens hiervoor in aanmerking komen. Ook geeft de richtlijn aan  hoe u als huisarts om dient te gaan met de gegevens van een uitgeschreven patiënt.