Huidige versie

De Richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg (versie 3) is in 2014 herzien.

Totstandkoming

Deze versie van de richtlijn is opgesteld door NHG, NVZ, NVSHA, Ambulancezorg Nederland, NedHIS, InEen in samenwerking met Nictiz. Het inhoudelijk beheer van de richtlijn berust bij het NHG.