U bent hier

Accrediteringsduur

Sinds 1 januari 2013 wordt op alle NHG-Programma’s voor Individuele Nascholing (PIN’s) gedurende maximaal vijf jaar accreditatie verleend vanaf de oorspronkelijke publicatiedatum. Bij uitzondering kan de vervaldatum van accreditatie eerder zijn, namelijk als de inhoud van een PIN binnen die termijn van vijf jaar niet meer actueel is, zoals bij een herziening van een NHG-Standaard.

Standaard vervaldatum PIN’s 

In onderstaand overzicht ziet u de PIN’s waarvan de accreditatie in 2016 is vervallen en in 2017 komt te vervallen.

Voorbeeld PIN 15/09 Anticonceptie vervalt op 3/4/2017.

  • PIN-abonnement internetversie: u dient vóór 3 april 2017 deze PIN te hebben gemaakt.
  • PIN-abonnement papieren versie: voor het insturen van het papieren toetsblad geldt dat deze vóór 3 april 2017 door het NHG moet zijn ontvangen.

Standaard vervaldatum PIN’s

vervalt op
PIN 16/01Huisartsenzorg na kanker01/08/2017
PIN 16/02Zwangerschap en kraamperiode02/08/2017
PIN 16/03Cardiovasculair risicomanagement12/10/2017
PIN 16/04Polyfarmacie bij ouderen31/10/2017
PIN 16/05Buikpijn bij kinderen29/11/2017
PIN 16/06Prikkelbaredarmsyndroom13/12/2017
PIN 16/07Ernstige angst en depressie29/01/2018
Enzovoort ….

Verlopen accreditatietermijn PIN’s

Onderstaande PIN’s zijn vanaf heden niet meer geaccrediteerd. U kunt deze PIN’s dus niet meer maken.

Alle uitgaven t/m PIN 11/10    
Alle uitgaven t/m PIN 12/10
Alle uitgaven t/m PIN 13/10
Alle uitgaven t/m PIN 14/10
Alle uitgaven t/m PIN 15/07
PIN 15/08 Diagnostische dilemma's in de spreekkamer (ivm verschijnen nieuwe PIN 19/10b. Fluor vaginalis)
PIN 16/10 Acute Keelpijn is vervallen per 01/08/15 (ivm verschijnen nieuwe standaard)
PIN 15/06 Lijkenschouw is vervallen per 20/06/16 (ivm verschijnen nieuwe standaard)
PIN 17/09 Leren van incidenten en klachten is vervallen per 28/03/17 (ivm verschijnen nieuwe wet)

Belangrijk!

De vervaltermijn van een PIN kan dus minder dan vijf jaar zijn! Dit is van toepassing zodra de inhoud van een PIN niet meer actueel is, bijvoorbeeld bij een herziening van een NHG-Standaard. Hier kunt u meer lezen over het competentieprofiel (pdf).