U bent hier

Accrediteringsduur

Sinds 1 januari 2013 wordt op alle NHG-Programma’s voor Individuele Nascholing (PIN’s) gedurende maximaal vijf jaar accreditatie verleend vanaf de oorspronkelijke publicatiedatum. Bij uitzondering kan de vervaldatum van accreditatie eerder zijn, namelijk als de inhoud van een PIN binnen die termijn van vijf jaar niet meer actueel is, zoals bij een herziening van een NHG-Standaard.

Standaard vervaldatum PIN’s 

In onderstaand overzicht ziet u de PIN’s waarvan de accreditatie in 2018 is vervallen en in 2019 komt te vervallen.

Voorbeeld: PIN 18/03 Problematisch alcoholgebruik vervalt op 13/10/2019. U dient vóór 13 oktober 2019 deze PIN te hebben gemaakt.

Standaard vervaldatum PIN’s

Titelvervalt op
PIN 18/03Problematisch alcoholgebruik13/09/2019
PIN 18/04Diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie30/10/2019
PIN 18/05Hoofdtrauma09/01/2020
PIN 18/06Astma en COPD10/02/2020
PIN 18/08Ouderenzorg19/03/2020
PIN 18/07aUrinesteenlijden09/04/2020
PIN 18/07bUrineweginfectie10/04/2020
Enzovoort ….

Verlopen accreditatietermijn PIN’s

Onderstaande PIN’s zijn vanaf heden niet meer geaccrediteerd. U kunt deze PIN’s dus niet meer maken.

PIN 18/02 ADHD
PIN 18/01 a en b: Anemie en Schildklieraandoeningen
Alle uitgaven t/m PIN 17/10
Alle uitgaven t/m PIN 16/10
Alle uitgaven t/m PIN 15/10
Alle uitgaven t/m PIN 14/10
Alle uitgaven t/m PIN 13/10
Alle uitgaven t/m PIN 12/10
Alle uitgaven t/m PIN 11/10    

Belangrijk!

De vervaltermijn van een PIN kan dus minder dan vijf jaar zijn! Dit is van toepassing zodra de inhoud van een PIN niet meer actueel is, bijvoorbeeld bij een herziening van een NHG-Standaard. Hier kunt u meer lezen over het competentieprofiel (pdf).