U bent hier

Accrediteringsduur

Sinds 1 januari 2013 wordt op alle NHG-Programma’s voor Individuele Nascholing (PIN’s) gedurende maximaal vijf jaar accreditatie verleend vanaf de oorspronkelijke publicatiedatum. Bij uitzondering kan de vervaldatum van accreditatie eerder zijn, namelijk als de inhoud van een PIN binnen die termijn van vijf jaar niet meer actueel is, zoals bij een herziening van een NHG-Standaard.

Standaard vervaldatum PIN’s 

In onderstaand overzicht ziet u de PIN’s waarvan de accreditatie in 2015 is vervallen en in 2016 komt te vervallen.

Voorbeeld PIN 15/04 Amenorroe vervalt op 17/10/2016.

  • PIN-abonnement internetversie: u dient vóór 17 oktober 2016 deze PIN te hebben gemaakt.
  • PIN-abonnement papieren versie: voor het insturen van het papieren toetsblad geldt dat deze vóór 17 oktober 2016 door het NHG moet zijn ontvangen.

Standaard vervaldatum PIN’s

vervalt op

PIN 14/04

Artritis

01/11/2015

PIN 14/05

Voedselovergevoeligheid

17/12/2015

PIN 14/06

Obstipatie

14/01/2016

PIN 14/07Subfertiliteit27/01/2016
PIN 14/08Obesitas04/03/2016
PIN 14/09Traumatische knieproblemen
29/03/2016
PIN 14/10Ulcus cruris
10/05/2016
PIN 15/01Kanker en erfelijkheid14/07/2016
PIN 15/02Enuresis nocturna
23/08/2016
PIN 15/03Acuut hoesten
07/10/2016
PIN 15/04Amenorroe
17/10/2016
PIN 15/05Diverticulitis
04/11//2016
Enzovoort….

Verlopen accreditatietermijn PIN’s

Onderstaande PIN’s zijn vanaf heden niet meer geaccrediteerd. U kunt deze PIN’s dus niet meer maken.

Alle uitgaven t/m PIN 11/10    
Alle uitgaven t/m PIN 12/10
Alle uitgaven t/m PIN 13/10
Alle uitgaven t/m PIN 14/10
PIN 15/08 Diagnostische dilemma's in de spreekkamer (ivm verschijnen nieuwe PIN 19/10b. Fluor vaginalis)
PIN 16/10 Acute Keelpijn is vervallen per 01/08/15 (ivm verschijnen nieuwe standaard)
PIN 15/06 Lijkenschouw is vervallen per 20/06/16 (ivm verschijnen nieuwe standaard)

Belangrijk!

De vervaltermijn van een PIN kan dus minder dan vijf jaar zijn! Dit is van toepassing zodra de inhoud van een PIN niet meer actueel is, bijvoorbeeld bij een herziening van een NHG-Standaard. Hier kunt u meer lezen over het competentieprofiel (pdf).