U bent hier

Accrediteringsduur

Sinds 1 januari 2013 wordt op alle NHG-Programma’s voor Individuele Nascholing (PIN’s) gedurende maximaal vijf jaar accreditatie verleend vanaf de oorspronkelijke publicatiedatum. Bij uitzondering kan de vervaldatum van accreditatie eerder zijn, namelijk als de inhoud van een PIN binnen die termijn van vijf jaar niet meer actueel is, zoals bij een herziening van een NHG-Standaard.

Standaard vervaldatum PIN’s 

In onderstaand overzicht ziet u de PIN’s waarvan de accreditatie in 2019 is vervallen en in 2020 komt te vervallen.

Voorbeeld: PIN 19/02 Visusklachten vervalt op 20/08/2020. U dient vóór 20 augustus 2020 deze PIN te hebben gemaakt.

Standaard vervaldatum PIN’s

Titelvervalt op
PIN 19/01Pijn01/09/2020
PIN 19/02Visusklachten20/08/2020
PIN 19/03Seksuele klachten19/10/2020
PIN 19/04Weefseldonatie03/12/2020
PIN 19/05Niet-traumatische knieklachten03/02/2021
PIN 19/06Virushepatitis en andere leveraandoeningen02/03/2021
PIN 19/07Levenseinde en euthanasie11/03/2021
Enzovoort ….

Verlopen accreditatietermijn PIN’s

Onderstaande PIN’s zijn vanaf heden niet meer geaccrediteerd. U kunt deze PIN’s dus niet meer maken.

Alle uitgaven t/m PIN 18/10
Alle uitgaven t/m PIN 17/10
Alle uitgaven t/m PIN 16/10
Alle uitgaven t/m PIN 15/10
Alle uitgaven t/m PIN 14/10
Alle uitgaven t/m PIN 13/10
Alle uitgaven t/m PIN 12/10
Alle uitgaven t/m PIN 11/10    

Belangrijk!

De vervaltermijn van een PIN kan dus minder dan vijf jaar zijn! Dit is van toepassing zodra de inhoud van een PIN niet meer actueel is, bijvoorbeeld bij een herziening van een NHG-Standaard. Hier kunt u meer lezen over het competentieprofiel (pdf).