U bent hier

Overzicht cursusprijzen voor regionale partners NHG-Scholing

NHG-Scholing werkt samen met regionale partners* om beter aan te sluiten bij de scholingsbehoefte en het curriculum in de regio. De scholing wordt geleverd aan de regionale partner tegen een standaard tarief per deelnemer. De regionale partner neemt het aanbod op in het curriculum en bepaalt de uiteindelijke cursusprijs voor de deelnemer, waarbij onderstaande richtprijzen gelden. De adviesprijs is de maximale prijs die de regionale partner in rekening kan brengen bij de cursist. Het programma van de cursus en de docenten worden geleverd door het NHG. De regionale partner verzorgt locatie en catering en acquisitie van deelnemers. In regio’s waar het NHG geen regionale partners heeft organiseert NHG Scholing zelfstandig nascholing.

Ongesponsorde en marktconforme cursusprijzen

De prijzen van NHG-Scholing hebben een kostendekkend, transparant karakter en er wordt gewerkt zonder winstoogmerk. Door een investering vanuit het NHG kan NHG Scholing ongesponsord worden aangeboden.

Logo NHG Scholing

Richtprijzen van de cursussen voor de cursisten zijn afhankelijk van de omvang van de cursus. De prijs van afwijkende cursussen staat vermeld bij de cursusbeschrijving.

Prijzen 2019

Workshop:

Prijs

Groepsgrootte

Duur

Inclusief

Richtprijs deeln.

€ 500,-

Onbeperkt

Max. 5 kwartier

Spreker/docent, Programma

Geen

 

Verkorte StiP-cursus

Prijs*

Groepsgrootte

Duur

Inclusief

Richtprijs deeln.

Vast (o.b.v. 10 dln)

€ 630,-

Variabel (11e t/m 18e dln)

€ 49,- p.p.

Minimaal 10, maximaal 18 deelnemers

2 uur

(2 accreditatiepunten)

Docent, programma, cursusmateriaal, verwerken accreditatiepunten of verstrekken certificaat, uitwerken evaluaties

€ 110,- per cursist

 

 

Cursus van 1 dagdeel (StiP-cursussen)

Prijs*

Groepsgrootte

Duur

Inclusief

Richtprijs deeln.

Vast (o.b.v. 10 dln)

€ 840,-

Variabel (11e t/m 18e dln)

€ 49,- p.p.

Minimaal 10, maximaal 18 deelnemers

4 uur

(4 accreditatiepunten)

Docent, programma, cursusmateriaal, verwerken accreditatiepunten of verstrekken certificaat, uitwerken evaluaties

€ 152,- per cursist

 

NHG-Leergangen (uitgezonderd de Leergang LAEGO Bouwstenen)

Prijs*

Groepsgrootte

Duur

Inclusief

Richtprijs deeln.

Vast (o.b.v. 10 dln)

€ 4.350,-

Variabel (11e t/m 18e dln)

€ 189,- p.p.

Minimaal 10,

Maximaal 18 deelnemers

4 bijeenkomsten van 4 uur

(16 accreditatiepunten)

Docent, gastsprekers, programma, cursusmateriaal, gebruikmaking leeromgeving op HAweb, verwerken accreditatiepunten, uitwerken evaluaties

€ 810,-

 

*De cursusprijzen zijn gebaseerd op 1 docent. Voor elke extra docent wordt € 525,- per dagdeel (4 uur) in rekening gebracht. Een extra docent voor 2 uur bedraagt € 325,--

*Als de docent langer dan een uur reistijd heeft (enkele reis), dan wordt hiervoor een extra vergoeding in de offerte opgenomen. 

BTW

NHG-Scholing is geregistreerd bij het CRKBO, het onderwijs is vrijgesteld van btw.

Regionale Partner

Indien u interesse heeft om NHG-Scholing op te nemen in uw curriculum of in-company scholing aan te vragen, dan kunt u contact opnemen met Tessa Vocke of Yvonne Klapdoor, office managers NHG Scholing, 030-2823500.

* Regionale partners van NHG-Scholing zijn bijvoorbeeld: WDH, ROS, HAP/HDS, Kwaliteitskring, maar ook: hagro, hoed, ghc.

Annulering


Vanaf 1 januari 2017 hanteren we een nieuwe annuleringstermijn; na ondertekening van de offerte kan, bij onvoldoende aanmeldingen, tot twee weken voor aanvang van de cursus kosteloos* worden geannuleerd. Bij annulering binnen de termijn van twee weken tot één week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de cursus wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

* Indien een NHG-Leergang na ondertekening van de offerte wordt geannuleerd tot twee weken voor aanvang van de Leergang zijn we genoodzaakt om  € 150,--administratiekosten in rekening te brengen.