U bent hier

Lid Raad van Toezicht ABC1

25 mei, 2021

Bent u huisarts en heeft u affiniteit met nascholing voor huisartsen? Wilt u meedenken over de kwaliteit van onze geaccrediteerde nascholing, de kwaliteitsbewaking en (medisch-) onderwijskundige zaken van het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)? Dan komen wij graag met u in contact voor deze functie.

Wie bent u?

U bent lid van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en u heeft een duidelijke visie op onderwijs en het nascholen van huisartsen. Als lid van de Raad van Toezicht ABC1 bent u gemandateerd om zonder last en ruggenspraak namens het NHG overleg te voeren en besluiten te nemen. U wordt voor een termijn van maximaal 4 jaar benoemd.

Wat gaat u doen?

  • U praat mee over de uitvoering van de regelgeving rondom nascholing
  • U geeft in voorkomende gevallen gevraagd en ongevraagd advies aan het College voor Accreditatie Cluster 1 (CvAC1)
  • U ziet toe op de naleving van de regeling (Reglement CvAC1) en stuurt het CvAC1 op deze punten zo nodig bij
  • U onderhoudt contacten met afgevaardigden van de specialismen oudergeneeskunde en verstandelijk gehandicapten, een mooie kans om uw netwerk te vergroten

Uw tijdsbesteding

De Raad van Toezicht van ABC1 vergadert 2 keer per jaar. Een vergadering duurt gemiddeld 2 uur en vindt doorgaans aan het eind van de middag of begin van de avond plaats. Per vergadering gaat het om ongeveer een uur voorbereidingstijd. Momenteel vinden de vergaderingen online plaats. Als de situatie het weer toestaat zijn de vergaderingen in de Domus Medica in Utrecht.

Wat bieden wij?

Voor deelname (en voorbereiding) aan de RvT-vergadering ontvangt u een vacatievergoeding van € 117 per vergadering. Daarnaast geldt een kilometervergoeding van € 0,19 per km.

Over de Raad van Toezicht van het Accreditatie Bureau Cluster 1

Het ABC1 is het accreditatiebureau voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten. De taak van de RvT richt zich op de inhoudelijke en procedurele aspecten van de accreditatie van nascholing. De RvT bestaat uit vijf leden, bestaande uit vertegenwoordigers van het NHG, de LHV, Verenso, LINKH en de NVAVG.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Annet Louw, bureaumanager ABC1 (a.louw@fed.knmg.nl) of met Sabine van Logtestijn, wetenschappelijk medewerker Kwaliteit NHG (s.vanlogtestijn@nhg.org).

Bent u geïnteresseerd? Mail dan uiterlijk 20 juni 2021 uw motivatie en CV naar Lisette Verlee, bestuurssecretaris NHG via l.verlee@nhg.org.