U bent hier

Lid Raad van Toezicht

13 mei, 2020

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerde orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Vereniging. Conform de statuten en andere reglementen heeft de Raad van Toezicht onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van de organisatie, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur.

Aanvullend op de al aanwezige maatschappelijke en culturele achtergronden, kennisgebieden en competenties van de zittende leden van de Raad van Toezicht wordt nadrukkelijk gezocht naar kandidaten met ervaring in innovatie, e-health ICT en/of digitaliseringsvraagstukken.

Algemeen inhoudelijk profiel lid Raad van Toezicht

 • Heeft affiniteit met de missie en de daaruit voortvloeiende activiteiten van het NHG;
 • Is in staat om overzicht en inzicht te verwerven in strategische vraagstukken;
 • Beschikt over een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Beschikt over kennis van vraagstukken rond huisartsenzorg en heeft een scherp oog voor de positie van de huisarts in relatie tot het zorgstelsel;
 • Heeft een visie op kwaliteit van de huisartsenzorg;
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Is in staat om onafhankelijk en kritisch te denken en op te treden;
 • Ervaring als toezichthouder in diverse (non)profit organisaties, bij voorkeur ook in verenigingen is een pré;
 • Beschikt over een relevant netwerk.

Gewenste persoonlijke kenmerken lid Raad van Toezicht

 • Teamspeler met natuurlijk gezag, bruggenbouwer, verbinder;
 • Analytisch vermogen, helikopterview. Integriteit en verantwoordelijkheid;
 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Brede maatschappelijke belangstelling. Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Betrokkene dient verder oog te hebben voor 'participatie en zelfstandigheid' van patiënten;
 • Bereid om voldoende tijd te investeren, zowel t.a.v. het bijwonen als het voorbereiden van vergaderingen als t.a.v. tussentijdse beschikbaarheid;
 • Een positie in de gezondheidszorg of een aanpalende sector met een duidelijk beeld van de gezondheidszorg in Nederland;
 • Politieke en organisatie-sensitiviteit in relatie tot het bureau en de vereniging.

Procedure

Het NHG laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 30 mei een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan NHG@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Mariella Engels op 020-7267272.
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met selectiegesprekken bij het NHG medio juni. Concrete data volgen zo spoedig mogelijk. De beoogde benoeming vindt plaats op maandag 29 juni in de Algemene Ledenvergadering van het NHG.

Meer informatie

Bekijk hier de vacaturetekst en het volledige profiel.