U bent hier

Lid NHG-Verenigingsraad

20 mei, 2020

In de Verenigingsraad van het NHG zijn 5 vacatures. We zoeken enthousiaste praktiserende huisartsen, die op persoonlijke titel hun bijdrage willen leveren aan de koers van het NHG.

Wilt u dicht bij het vuur zitten en horen wat er speelt? Wilt u invloed uitoefenen op het NHG-beleid en daarmee indirect ook op het landelijk beleid en de huisartsenzorg? Solliciteer dan naar deze functie.

Verenigingsraad

De Verenigingsraad is het adviesorgaan van het NHG. De Raad heeft instemmingsrecht bij de jaarplannen en meerjarenbeleidplannen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de hoofdlijnen van het te voeren inhoudelijk beleid. De circa 25 leden van de Verenigingsraad weten wat er speelt in huisartsenland en onderhouden contacten met hun achterban. De Algemene Ledenvergadering van het NHG benoemt de leden. De Verenigingsraad vergadert ongeveer zesmaal per jaar, en per vergadering wordt een vacatievergoeding geboden.

Meer weten?

Meer informatie over de Verenigingsraad is te vinden op www.nhg.org/Verenigingsraad, of bel bij vragen gerust de secretaris van de Verenigingsraad mr. G.M. Sugirtharajah, telefoon 06 536 09 729 of per mail: g.sugirtharajah@nhg.org.

Belangstelling?

Met potentiële kandidaten wordt eerst een gesprek gevoerd. Interesse? We zien uw korte motivatiebrief graag uiterlijk 1 augustus 2020 tegemoet, deze kunt u sturen naar het secretariaat van de NHG-Verenigingsraad; m.vandenbrink@nhg.org

Meer informatie

Bekijk hier het volledige profiel Lid NHG-Verenigingsraad (pdf).