U bent hier

Lid gezocht voor NHG-Verenigingsraad

16 augustus, 2021

Wilt u dicht bij het vuur zitten en horen wat er speelt? Wilt u invloed uitoefenen op het NHG-beleid en daarmee indirect ook op het landelijk beleid en de huisartsenzorg? Het NHG zoekt een lid voor de NHG-Verenigingsraad.

In de Verenigingsraad ontstaat vanwege het einde van de zittingstermijn van een van de huidige leden per 1 januari 2022 een vacature.

Wie bent u?

U bent een enthousiaste praktiserende huisarts, lid van het NHG, die op persoonlijke titel zijn of haar bijdrage wil leveren aan de koers van het NHG. U heeft oog en oor voor wat er leeft onder de leden van het NHG en weet dit te plaatsen in het brede perspectief van de positie van de huisarts in het zorgstelsel.

Over de Verenigingsraad

De Verenigingsraad is het adviesorgaan van het NHG. De Raad heeft instemmingsrecht bij de jaarplannen en meerjarenbeleidsplannen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de hoofdlijnen van het te voeren inhoudelijk beleid. De circa 15 leden van de Verenigingsraad weten wat er speelt in huisartsenland en onderhouden contacten met hun achterban. De Algemene Ledenvergadering van het NHG benoemt de leden.

Meer informatie over de Verenigingsraad vindt u in de uitgebreide profielschets en op onze website nhg,org.

Uw tijdsbesteding

De Verenigingsraad vergadert ongeveer zesmaal per jaar met het bestuur van het NHG. Daarnaast wordt er af en toe een extra themabijeenkomst georganiseerd. Eenmaal per jaar is er een beleidsmiddag.

Wat bieden wij

Voor de vervulling van deze functie geldt een vergoeding op basis van de jaarlijks vast te stellen ‘NHG-Regeling vacatie- en bestuursvergoeding’.

Informatie en sollicitatie

Voor deze vacature is een uitgebreide profielschets beschikbaar.Bent u geïnteresseerd? Mail uiterlijk 5 oktober 2021 uw cv en motivatie naar mevrouw drs. Lisette Verlee, secretaris NHG-Verenigingsraad, via solliciteren@nhg.org. Vermeld hierbij ‘Vacature Verenigingsraad’. Op basis van de ontvangen reacties vindt een selectie plaats en worden gesprekken gepland. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere procedure.