U bent hier

Leden gezocht voor NHG-Adviesraad Standaarden

27 augustus, 2021

Wilt u kritisch meedenken over de richtlijnen van het NHG? En meewerken aan professionalisering van de huisartsgeneeskunde? Het NHG zoekt leden voor de NHG-Adviesraad Standaarden (NAS).

In de NAS ontstaan vanwege aflopende zittingstermijnen 3 vacatures: 1 per direct en 2 per 1 januari 2022. Het NHG zoekt hiervoor praktiserende huisartsen met minimaal 5 jaar praktijkervaring en vakinhoudelijke interesses of activiteiten in uiteenlopende gebieden.

Wie bent u? 

 • U praktiseert minimaal 5 jaar  
 • hebt een open en kritische instelling ten opzichte van huisartsgeneeskunde 
 • U hebt ervaring met vakinhoudelijke activiteiten, bijvoorbeeld 
  • met het volgen van nascholing 
  • met het deelnemen aan een Farmacotherapeutisch overleg (FTO) 
  • met de begeleiding van aiossen of coassistenten 
  • u heeft meegewerkt aan een standaard/richtlijn, een promotie, projecten of regionale activiteiten op huisartskundig gebied 
  • u bent betrokken bij activiteiten binnen de LHV 
 • U bent onafhankelijk van de farmaceutische industrie of andere belangengroepen die als belangenverstrengeling worden aangemerkt. Eventuele belangenverstrengeling dient u van tevoren te melden (bij het definitief aanstellen van een NAS-lid vragen we om een belangenverklaring in te vullen).  

Wat gaat u doen? 

 • knelpunten formuleren voor de herziening van bestaande richtlijnen 
 • commentaar geven op richtlijnen tijdens de ontwikkeling ervan 
 • deelnemen aan de focusgroep als eenmalige richtlijnwerkgroep 
 • adviseren over de onderwerpskeuze voor richtlijnen en NHG-Standaarden 

Over de NAS  

De NAS zet zich binnen het NHG in voor praktisch bruikbare en goed onderbouwde huisartsgeneeskundige richtlijnen. De NAS peilt en verwoordt de behoefte van de huisarts en stimuleert verdere professionalisering van de huisartsgeneeskunde. Daarnaast bekijkt de NAS of er belangrijke huisartsgeneeskundige velden zijn die in de huidige NHG-Standaarden onvoldoende aan bod komen. Wanneer het NHG betrokken is bij het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen, dan levert de NAS een bijdrage om de huisartsgeneeskundige relevantie van deze richtlijnen te verhogen.  

De NAS bestaat uit 10 praktiserende huisartsen. We streven naar diversiteit onder de NAS-leden, zoals in jaren praktijkervaring, spreiding over regio’s, stad en platteland, al dan niet verbinding aan universiteit en type praktijkvoering.  

Wat vragen wij?  

De NAS vergadert gemiddeld 9 keer per jaar op donderdagen van 16.30 tot 19.00 uur in de Domus Medica te Utrecht (en vooralsnog online). U kunt op de vastgestelde vergaderdag aanwezig zijn. U hebt daarnaast voldoende tijd om de beoordelingen van de conceptproducten (NHG-Standaarden, en NHG-Behandelrichtlijnen, multidisciplinaire richtlijnen) te doen.  

Wat bieden wij? 

De leden ontvangen voor de vergaderingen accreditatiepuntenvacatiegeld en reiskostenvergoeding. De aanstelling geldt voor een termijn van 3 jaar. Deze kan eenmalig verlengd worden.  

Informatie en sollicitatie 

Lees aanvullende informatie over de NAS. Stuur uw motivatiebrief, voorzien van CV, uiterlijk 11 oktober 2021 naar de secretaris van de NAS Corlien de Vries, via c.devries@nhg.org. Ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht.