U bent hier

VERTIGO: Een behandeling voor duizeligheid bij vijftigplussers via internet

21 augustus, 2017

Titel onderzoek: 
VERTIGO: Een behandeling voor duizeligheid bij vijftigplussers via internet
Titel onderzoek Engels: 
Internet-based vestibular rehabilitation for older dizzy adults: does it work? A single blind, three arm, randomised controlled trial in general practice
Uitgangsvraag PICO:
P: 
duizelige vijftigplussers
I: 
online vestibulaire revalidatie, met of zonder begeleiding
C: 
gebruikelijke zorg
O: 
ervaren beperking van de patiënt als gevolg van de duizeligheid
Organisatie: 
VUmc
Afdeling: 
Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde
Samenvatting van het onderzoek: 

Vestibulaire revalidatie (VR) is een veilige en effectieve behandeling voor duizeligheid als gevolg van een verstoorde functie van het evenwichtsorgaan. De behandeling bestaat uit verscheidene lichamelijke oefeningen die dagelijks moeten worden uitgevoerd gedurende 6 weken. Door deze oefeningen went het lichaam aan de verstoorde signalen uit het beschadigde evenwichtsorgaan. Een compensatiemechanisme van het centraal zenuwstelsel zorgt er vervolgens voor dat de duizeligheidsklachten afnemen. Recent is in Engeland een online interventie ontwikkeld waardoor patiënten thuis via een website toegang kunnen krijgen tot vestibulaire revalidatie. In dit onderzoek zullen we de klinische- en kosteneffectiviteit onderzoeken van een Nederlandse online VR behandeling bij vijftigplussers in de huisartsenpraktijk. Deze online behandeling zal op 2 manieren worden aangeboden: op zichzelf staand of begeleid door een fysiotherapeut (blended care). Tevens willen we factoren identificeren die een succesvolle behandeling van online VR bij vijftigplussers kunnen voorspellen. 

Het onderzoek vindt plaats in de huisartsenpraktijk. De onderzoekspopulatie bestaat uit patiënten van 50 jaar en ouder die de huisarts in de afgelopen 2 jaar hebben bezocht vanwege duizeligheid. De duizeligheid van deze patiënten verergert bij bewegingen van het hoofd en dient nog steeds aanwezig te zijn op het moment van inclusie. De onderzoeksopzet is een gerandomiseerde studie met 3 behandelarmen:  een op zichzelf staande online VR interventie (N=100), een online VR interventie met fysiotherapeutische ondersteuning (N=100) en gebruikelijke zorg (N=100). De interventie duurt in totaal 6 weken waarbij elke week een online sessie plaatsvindt waarin patiënten een lijst met een serie oefeningen ontvangen. Patiënten worden gedurende de interventieperiode gevraagd om 2x 10 minuten per dag de oefeningen uit te voeren. In iedere online sessie geven patiënten feedback over de oefeningen. Met behulp van deze informatie creëert de interventie een geïndividualiseerde nieuwe serie oefeningen die past bij de belastbaarheid van de patiënt. Patiënten in de 2e behandelarm zullen dezelfde online VR behandeling krijgen die hierboven beschreven staat. Daarnaast zullen zij 2 sessies krijgen met een getrainde fysiotherapeut die verdere uitleg kan geven en een aantal van de oefeningen samen met de patiënt kan uitvoeren. Patiënten in de 3e behandelarm zullen uitsluitend de gebruikelijke zorg van hun huisarts ontvangen, overeenkomstig met de NHG standaard Duizeligheid. De primaire uitkomstmaat is de mate van ervaren beperking als gevolg van de duizeligheid. De follow-up periode is 6 maanden. Na de follow-up zullen wij een predictiestudie uitvoeren om voorspellers van succesvolle behandeling te identificeren. Door interviews bij een kleine groep patiënten (N=20-30) zullen ervaringen van VR interventie gebruikers (met of zonder fysiotherapeutische ondersteuning) ten slotte in kaart gebracht worden.

Startdatum onderzoek: 
01/03/2016
Type onderzoek: 
Interventieonderzoek
Aard van het onderzoek: 
Medisch inhoudelijk
Design van het onderzoek: 
Randomized controlled trial
Naam: 
Drs. V.A. van Vugt
Functie: 
AIOTHO (huisarts in opleiding/promovendus
Andere betrokkenen: 
  • Dr. O.M. Maarsingh (projectleider, huisarts, postdoctoraal onderzoeker) 
  • Dr. J.C. van der Wouden (universitair hoofddocent, copromotor)
  • Prof. dr. H.E. van der Horst (hoogleraar huisartsgeneeskunde en afdelingshoofd, promotor)
Contactpersoon: 
ICPC codes: 
Voortgang: 
Lopend onderzoek
Bekostiging: 
Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw
Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten: 
University of Southampton
Soort samenwerking: 
Wij werken samen met de University of Southampton bij de ontwikkeling van de online interventie
Instituten: