U bent hier

Motiverende gespreksvoering in de huisartsenpraktijk: implementatie en consequenties voor scholing van aios huisartsgeneeskunde

16 januari, 2017

Titel onderzoek: 
Motiverende gespreksvoering in de huisartsenpraktijk: implementatie en consequenties voor scholing van aios huisartsgeneeskunde
Titel onderzoek Engels: 
Motivational interviewing: Optimizing the implementation in general practice and implications for training general practitioners
Onderzoeksvraag: 

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van richtlijnen voor implementatie en training in motiverende gespreksvoering.

Organisatie: 
Academisch Medisch Centrum - UvA
Afdeling: 
Huisartsgeneeskunde
Samenvatting van het onderzoek: 

Preventie en daarmee ook het bevorderen van leefstijl veranderingen bij patiënten, wordt een steeds belangrijkere taak van huisartsen en POH (Toekomstvisie Huisartsenzorg in 2022).  Uit onderzoek is gebleken dat motiverende gespreksvoering  (MVG) een effectieve techniek is om patiënten te helpen gedrag te veranderen. Deze gespreksvaardigheid maakt dan ook deel uit van het curriculum van de huisartsopleidingen en meestal ook van POH opleidingen. Onderzoek heeft echter ook aangetoond dat  hulpverleners na een training toch geen MVG toe blijken te passen in de praktijk. Wij onderzoeken mogelijke oorzaken hiervan zowel in de training, de leerbaarheid als de implementatie van MGV in de huisartsenpraktijk. Aios en POH worden zowel voor als na een training getoetst op MVG vaardigheden mbv de VASE-R. De trainingen worden geobserveerd. Daarnaast leveren zij opnames in van consulten waar ze MVG gebruiken, direct na training en enkele maanden later. Mbv interviews, observaties en vragenlijsten onderzoeken wij de mate waarin MVG na de training wordt toegepast in de praktijk en wat eventuele obstakels zijn.

Startdatum onderzoek: 
01/09/2014
Aard van het onderzoek: 
Onderwijs
Design van het onderzoek: 
Een combinatie van kwalitatief (observaties en interviews) en kwantitatief onderzoek
Naam: 
Dr. M.R.M. Visser
Functie: 
Senior onderzoeker, onderzoek van onderwijs, huisartsopleiding AMC
Andere betrokkenen: 

Drs. H.H. Oberink (medeonderzoeker en docent huisartsopleiding AMC)

Prof.dr. N. van Dijk (principal investigator, Onderzoek van onderwijs, huisartsopleiding AMC)

Contactpersoon: 
Voortgang: 
Lopend onderzoek
Bekostiging: 
Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget