U bent hier

Medicatie review bij patiënten met polyfarmacie in de eerste lijn: CRE-OPT studie

2 juli, 2018

Titel onderzoek: 
Medicatie review bij patiënten met polyfarmacie in de eerste lijn: CRE-OPT studie
Titel onderzoek Engels: 
Medication review in patients with Polypharmacy in primary care: CRE-OPT study
Onderzoeksvraag: 

Resulteert de toepassing van CRE-OPT tot meer tevredenheid over de voorgeschreven medicatie vergeleken met standaard zorg?

Organisatie: 
Maastricht UMC
Afdeling: 
Huisartsgeneeskunde
Samenvatting van het onderzoek: 

Polyfarmacie – het gebruik van vijf of meer chronische medicamenten – wordt wereldwijd gezien als een serieus gezondheidsprobleem. Voor professionals in de gezondheidszorg zijn patiënten met complexe multimorbiditeiten (meerdere chronische ziekten, met tegenstrijdige adviezen in ziekte specifieke richtlijnen) moeilijk te behandelen. Ook patiënten die veel verschillende soorten medicijnen gebruiken ervaren dit vaak als een serieuze belasting, wat kan leiden tot ontevredenheid over de voorgeschreven medicatie. Tevredenheid over de behandeling hangt samen met behandeling gerelateerd gedrag, zoals therapietrouw, behandelingsuitkomsten en bijwerkingen. Nederlandse onderzoeken waarbij patiënten met verschillende chronische ziekten geïncludeerd zijn rapporteerden een therapietrouw tussen 25 en 99%. Dit geeft aan dat er op dit gebied veel te winnen is.

 

Door gebruik te maken van een op richtlijnen gebaseerd software programma (‘Clinical Rules Engine’ (CRE)) dat potentiele medicatieproblemen in het elektronisch patiënten dossier kan identificeren (gebaseerd op diagnose, patiëntkarakteristieken, laboratoriumtesten en medicatie) kan de tijd dat een huisarts bezig is met het voorbereiden van een medicatiereview verlagen. Bovendien zou dit systeem het huidige medicatie review proces standaardiseren en is het een objectieve methode die altijd alert is.

De arts-patiënt conversatie over patiëntvoorkeuren kan ondersteund worden door een simpele gesprekshulp (Outcome Prioritization Tool (OPT)). Deze combineert een visueel analoge schaal met vier universele gezondheidswaarden: ‘langer leven’, ‘verminderen of elimineren van pijn’, ‘verminderen of elimineren van andere symptomen’.

Verwacht wordt dat de CRE-OPT resulteert in betere tevredenheid over de voorgeschreven medicatie, minder of minder ernstige medicatie alerts, veranderingen in medicatievoorschriften, betere therapietrouw en toename van kwaliteit van leven ten opzichte van standaard zorg.

Startdatum onderzoek: 
01/03/2019
Type onderzoek: 
Therapeutisch
Aard van het onderzoek: 
Kwaliteit van zorg
Design van het onderzoek: 
Randomized (controlled) trial
Naam: 
J. Bohnen, onderzoeker
Functie: 
Promovendus
Andere betrokkenen: 

P. Denig - Hoogleraar Kwaliteit van Geneesmiddelgebruik (UMCG)

T. van der Weijden - Hoogleraar Huisartsgeneeskunde

J. Stoffers - Universitair hoofddocent Huisartsgeneeskunde

Contactpersoon: 
Voortgang: 
Lopend onderzoek
Bekostiging: 
Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw
Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten: 
Huisartsgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Soort samenwerking: 
Data verzameling
Instituten: