U bent hier

Implementatie van richtlijnen voor artrose in West-Europa

23 augustus, 2017

Titel onderzoek: 
Implementatie van richtlijnen voor artrose in West-Europa
Titel onderzoek Engels: 
Joint implementation of guidelines for Osteoarthritis in Western Europe (JIGSAW-E)
Onderzoeksvraag: 

Kunnen we door middel van een nieuw model voor consultatie de zorg voor de artrosepatient verbeteren?

Uitgangsvraag PICO:
P: 
Artrosepatiënten
I: 
Model voor consultatie
C: 
Usual care
O: 
Kwaliteit van de zorg
Organisatie: 
Erasmus MC
Afdeling: 
Huisartsgeneeskunde
Samenvatting van het onderzoek: 

In Groot-Brittannië, Nederland, Noorwegen, Denemarken en Portugal wordt de zorg voor artrose vooral  in de eerste lijn (huisarts en fysiotherapeut) gegeven. Er bestaan richtlijnen voor het behandelen van mensen met symptomatische artrose; enkele voorbeelden hiervan zijn de NHG-richtlijn voor de huisarts, en de KNGF richtlijn voor de fysiotherapeut. Deze richtlijnen adviseren allen dat de kernbehandelingen, zoals (geschreven) informatie en advies over oefeningen en fysieke activiteit, aangeboden moeten worden aan patiënten met symptomatische artrose. Dit gebeurd nog niet bij iedere patiënt die met artrose bij de huisarts komt. Daarom is er in Engeland een consultatie model ontwikkeld voor de huisarts. Dit consultatiemodel bestaat uit een training voor de huisarts, waarbij de focus ligt op de non-farmacologische behandeling van artrose en het ondersteunen van het zelfmanagement van de patiënt. Hiernaast wordt er een e-template geïnstalleerd in het huisartsinformatiesysteem (HIS) dat opkomt als de huisarts een ICPC-code invoert die gelieerd is aan dit project. Als laatste is er een handboek ontwikkeld, voor en door patiënten, die de huisarts aan de patiënt kunnen geven. In Nederland kan een artrose patiënt ook direct naar de fysiotherapeut. Dit consultatiemodel is daarom aangepast voor de Nederlandse situatie. We willen in deze pilot bekijken of met de implementatie van het consultatie model de zorg volgens de richtlijnen bij iedere artrose patiënt aangeboden wordt. Door middel van een voor- en nameting van de geleverde zorg uitgevraagd bij patiënten met een kwaliteitsindicatoren vragenlijst.

Startdatum onderzoek: 
01/09/2016
Type onderzoek: 
Implementatie
Aard van het onderzoek: 
Kwaliteit van zorg
Design van het onderzoek: 
Implementatie
Naam: 
D. Schiphof
Functie: 
Post Doc/coördinator JIGSAW-E
Andere betrokkenen: 
  • Prof. Dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra
  • Dr. R. van Ingen
Contactpersoon: 
ICPC codes: 
Voortgang: 
Lopend onderzoek
Bekostiging: 
Derde geldstroom; via publiekelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie
Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten: 
Andere klinische afdeling, andere organisatie
Soort samenwerking: 
Dit onderzoek loopt in samenwerking met de afdeling Orthopedie, revalidatie en fysiotherapie van het LUMC, Leiden
Instituten: