U bent hier

Huidige praktijk rondom hulp bij zelfdoding in de psychiatrie

22 oktober, 2019

Titel onderzoek: 
Huidige praktijk rondom hulp bij zelfdoding in de psychiatrie
Titel onderzoek Engels: 
The practice of physician-assisted suicide in psychiatry
Onderzoeksvraag: 

Hoe ziet de huidige praktijk rondom euthanasie in de psychiatrie eruit?

Organisatie: 
Academisch Medisch Centrum - UvA
Afdeling: 
Huisartsgeneeskunde, sectie Medische Ethiek
Samenvatting van het onderzoek: 

Het aantal patiënten met een psychiatrische ziekte dat euthanasie heeft gekregen is gegroeid van 0 in 2002 naar 67 in 2018. Ook het geschatte aantal aanvragen is gegroeid, van 320 in 1995 tot 1100 in 2016.  Hoewel de aantallen relatief klein zijn en het grootste gedeelte van de verzoeken wordt afgewezen, is er veel debat ontstaan rondom de praktijk van euthanasie in de psychiatrie. Echter, er is nog weinig bekend over welke ervaringen en opvattingen de direct betrokken partijen hebben betreffende dit onderwerp. In het kader van de derde wetsevaluatie van de Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is kwalitatief onderzoek verricht naar de ervaringen en opvattingen van psychiaters. Onze studie zal zich richten op de ervaringen en opvattingen van de diverse betrokken groepen: huisartsen, patiënten met een psychische ziekte en hun naasten.

Startdatum onderzoek: 
15-1-2017
Type onderzoek: 
Beschrijvend
Aard van het onderzoek: 
Medisch Ethisch
Design van het onderzoek: 
Kwalitatief onderzoek
Naam: 
Rosalie Pronk
Functie: 
PhD student
Andere betrokkenen: 

Prof.dr. D.L. Willems

Prof.dr. S. van de Vathorst

Contactpersoon: 
Voortgang: 
Lopend onderzoek
Bekostiging: 
Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw
Soort samenwerking: 
Inclusie van huisartsen, patiënten en hun naasten