U bent hier

Geprotocolleerde zorg door POH voor kinderen met astma van 6-12 jaar in de huisartsenpraktijk: een gerandomiseerde studie

24 augustus, 2017

Titel onderzoek: 
Geprotocolleerde zorg door POH voor kinderen met astma van 6-12 jaar in de huisartsenpraktijk: een gerandomiseerde studie
Titel onderzoek Engels: 
Protocolled practice nurse-led asthma care for children 6-12 years in primary care. A randomized controlled trial.
Onderzoeksvraag: 

Wat is de (kosten)effectiviteit van geprotocolleerde astma zorg door POH voor kinderen 6-12 jaar vergeleken met usual care

Uitgangsvraag PICO:
P: 
Kinderen 6-12 jaar met astma
I: 
Geprotocolleerde zorg door POH
C: 
De huidige praktijk
O: 
Astma controle (gemeten met ACQ)
Organisatie: 
Erasmus MC
Afdeling: 
Huisartsgeneeskunde
Samenvatting van het onderzoek: 
Introductie: Astma komt vaak voor bij kinderen en kan een grote invloed hebben op het dagelijks leven van kinderen en hun ouders. Er zijn aanwijzingen voor over- en onderbehandeling van astma in de huisartsenpraktijk.
Onderzoeksvraag: Wat is de (kosten)effectiviteit van geprotocolleerde zorg door een POH voor kinderen met astma van 6-12 jaar oud in de huisartsenpraktijk in vergelijking met de huidige praktijk?
Onderzoeksopzet: Cluster gerandomiseerde studie
Patiënten: Kinderen in de huisartsenpraktijk van 6-12 jaar met het afgelopen jaar minimaal 1 recept inhalatiecorticosteroid of minstens 2 recepten salbutamol of ICPC-code astma met 1 recept salbutamol
Interventie: Geprotocolleerde zorg door POH volgens Zorgstandaard en NHG standaard Astma bij kinderen
Controle: Usual care
Follow-up: 18 maanden
Primaire uitkomstmaat: Astmacontrole gemeten met ACQ Secundaire uitkomstmaten: Aantal en ernst astma exacerbaties, zorgkosten (direct en indirect), kwaliteit van leven, tevredenheid patiënt/huisarts/POH en FEV1 (spirometrie) Beoogd aantal Deelnemers: 180 patiënten
Startdatum onderzoek: 
01/06/2018
Type onderzoek: 
Therapeutisch
Aard van het onderzoek: 
Medisch inhoudelijk
Design van het onderzoek: 
Randomized (controlled) trial
Naam: 
Sara Bousmea
Functie: 
Arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker
Andere betrokkenen: 

A.J.H. Verwoerd, Huisarts en post-doc onderzoeker

ICPC codes: 
Voortgang: 
Lopend onderzoek
Bekostiging: 
Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw
Instituten: