U bent hier

NHG-werkgroep Vrouwen en Huisartsgeneeskunde

In 2001 is door het NHG-bestuur een werkgroep ingesteld van 15 vrouwelijke gepromoveerde huisartsen die naast het huisartsenwerk ook verbonden zijn aan een universiteit, NHG of ander belangrijk gremium binnen de huisartsgeneeskunde. De werkgroep wil de doorstroming van vrouwelijke huisartsen naar beleidsfuncties en naar topfuncties binnen de universiteit faciliteren en stimuleren. Daarnaast wil het genderaspecten op de agenda plaatsen bij het beleid van het NHG, congressen en bij onderzoek. Aanleiding om de werkgroep op te starten is de achterstand van vrouwen in zichtbare functies op terreinen van beleid en bestuur in de huisartsgeneeskunde.

Doelen De werkgroep stelt zich ten doel het bevorderen van:

  • De doorstroom van vrouwelijke huisartsen in leidinggevende posities
  • Seksespecifieke geneeskunde
  • Aandacht voor de gevolgen van het toenemende aantal vrouwelijke huisartsen voor de beroepsuitoefening en voor het beroep als geheel

Activiteiten

De werkgroep komt 6 keer per jaar bij elkaar in Utrecht. Er wordt informatie uitgewisseld en discussie gevoerd en zo nodig wordt het NHG-bestuur geadviseerd in reguliere werkgroepbijeenkomsten. Ook besteed de werkgroep aandacht aan het genderperspectief binnen de NHG-organisatie en -producten,  bij wetenschappelijk onderzoek (IOH) en in opleidingen tot huisarts. De laatste 4 jaar is de werkgroep actief in WONCA-congressen met het organiseren van workshops over Female leadership. Tenminste één keer per jaar organiseert de werkgroep een training ter bevordering van de eigen professionaliteit zoals onderhandelen en netwerken.

Wat er aan vooraf ging

Powerpoint presentatie

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Toine Lagro-Janssen, a.lagro-janssen@elg.umcn.nl