U bent hier

NHG-Congres Light Programma

 

Programma

09.30 Opening inhoudelijk programma
          Prof.dr. Toine/Lagro, voorzitter Wetenschappelijke programmacommissie
09.40 Vindt u de hangmat relaxed?
           Dr. Mariëlla Withagen, urogynaecoloog UMC Utrecht
10.00 Grote sessie Let’s talk about sex
11.00 Pauze
11.30 Grote sessie Komt een plasje bij de dokter
12.30 lunch
13.30 Kleine sessies ronde 1
14.30 Pauze
15.00 Kleine sessies ronde 2
16.10 Genderbespiegelingen. Als het hokje m/v je niet past
16.30 Afsluiting

Keynote opening

Vindt u de hangmat relaxed?

Spreker
Dr. Mariëlla Withagen, urogynaecoloog UMC Utrecht

De bekkenbodem is een spiergroep die als een kom het benige bekken afsluit en daarmee als hangmat functioneert voor de inwendige bekkenorganen. Een goed functionerende bekkenbodem is nodig voor een normale blaas-, darmen seksuele functie. Als de spieren te strak of juist te los gespannen zijn, kunnen verschillende functionele klachten ontstaan. Mariëlla Withagen bespreekt klachten die voor de hand liggen in relatie tot de bekkenbodem, zoals verzakking en incontinentie, maar ook klachten waarbij minder snel wordt gedacht aan bekkenbodemproblematiek, zoals buikpijn, recidiverende urineweginfecties en obstipatie. Na deze sessie vraagt u zich waarschijnlijk bij iedere patiënt af of de hangmat te gespannen of misschien wel te relaxed is.

Semi-plenaire sessies

De semi-plenaire sessies 'Let’s talk about seks…' en 'Komt een plasje bij de dokter' kan iedereen volgen, en zijn voor iedereen zeer de moeite waard. U wordt ook hier actief aan het denken en doen gezet. De vele variaties in de gebruikte onderwijsvormen, met humor gebracht, zullen uw aandacht van begin tot einde vasthouden.

Let's talk about sex...!

Moderator
Willem Bijleveld, huisarts
Sprekers
Moniek van den Ende, huisarts, NHG-supervisor/(team)coach, lid NHG-expertgroep Coaches voor Medici
Claudia Lobo, huisarts
Henriëtte Rietman, trainingsactrice

Deze sessie neemt u mee in het hoe en waarom van het praten over seks en de manieren om met uw patiënten in gesprek te komen over hun seksuele klachten en problemen. Spreken over seks in de ‘spreekkamer’ vereist lef, empathie en kundigheid: de durf om seksuele onderwerpen aan te kaarten, het u kunnen inleven in een beleving die uzelf onbekend is, kennis van zaken en onderkenning van uw eigen taboes en grenzen. Niet de sociaal wenselijke noodzaak maar het doel waartoe het spreken over seks dient, is leidend: zonder de juiste vragen is een adequate diagnostiek, de juiste therapie en ‘gepaste’ counseling onmogelijk. Daarmee is praten over seks randvoorwaarde voor het professioneel handelen van de huisarts.

Komt een plasje bij de dokter

Sprekers
Huub Lammers, huisarts
Marijke Slieker, bekkenfysiotherapeut
Doreth Teunissen, kaderhuisarts Urogynaecologie
Dorien Zwart, huisarts

Een alledaagse handeling als het beoordelen van urine… het lijkt simpel. Toch zit er een verhaal achter elke plas. Dit verhaal kunnen we herkennen met behulp van eenvoudige handvatten die weinig tijd vragen. Zo leveren we betere zorg aan onze patiënten. Aan de hand van casuïstiek laten we zien dat elk ‘plasje’ anders is. Maar hoe is dit te herkennen in de dagelijkse praktijk? Wat is de meerwaarde van een urinevragenlijst of een mictiedagboek? We gaan dieper in op oorzaken van recidiverende urineweginfecties. Ook de mannelijke patiënt met mictieklachten en de patiënt met urine-incontinentie komen langs. Samenwerking met andere spelers in het veld, zoals de bekkenfysiotherapeut, valt niet meer weg te denken. Maar weten we als huisarts wel wat de patiënt daar te wachten staat?

Keynote slot

Genderbespiegelingen. Als het hokje m/v je niet past

Spreker
Dr. Mark Hommes, psycholoog/universitair docent Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen, Open Universiteit Groningen

In deze lezing gaat dr. Mark Hommes in op verschillende aspecten van ‘genderdysforie’ die voor de huisarts relevant zijn. Mogelijke oorzaken van transgenderidentiteit, de verschillende type transgenders en problemen die veel transgenders ondervinden komen aan bod. Ook wordt ingegaan op de hulp die de huisarts kan bieden, waaronder een adequate verwijzing wanneer de kennis tekortschiet of als behandeling in de tweede lijn noodzakelijk of gewenst is. 

Kleine sessies

Vaardigheidstrainingen

Implanon

Sprekers
Ingrid Elfering, kaderhuisarts Urogynaecologie
Nicolette Knappe, kaderhuisarts Urogynaecologie in opleiding
Jolanda van Ommen, kaderhuisarts Urogynaecologie in opleiding

Na een korte introductie en een instructiefilm gaat u op fantomen oefenen in het inbrengen van een implanon. Na het volgen van de training bent u in staat om deze vaardigheden in uw praktijk toe te passen.

IUD en pessaria

Sprekers
IUD
Ariënne Pameijer, kaderhuisarts Urogynaecologie
Marion Salwegter, kaderhuisarts Urogynaecologie in opleiding
Sanne Steffens, kaderhuisarts Urogynaecologie in opleiding
Pessaria
Marion Boelens, kaderhuisarts Urogynaecologie in opleiding
Harriet Eekhof, kaderhuisarts Urogynaecologie
Ingrid de Voogd, kaderhuisarts Urogynaecologie in opleiding

Na een korte inleiding en introductiefilm gaat u op fantomen oefenen in het inbrengen van een IUD. Hoe zit het met het inbrengen van een IUD bij nullipara’s? Ook leert u het plaatsen van een pessarium en welke maat u daarbij nodig heeft. Aan het einde van de training bent u in staat om een pessarium en een IUD op een goede en veilige manier te plaatsen.

Onbedoelde zwangerschap

Sprekers
Gé Donker
huisarts-epidemioloog, Gezondheidscentrum De Weide in Hoogeveen en NIVEL Zorgregistraties eerste lijn in Utrecht
Thea van der Waart huisarts-seksuoloog NVVS

Vrouwen die onbedoeld zwanger zijn verkeren in een crisissituatie. Ze moeten ingrijpende beslissingen nemen. De meeste vrouwen hebben al een besluit genomen voordat zij de huisarts bezoeken; 80% wil een abortus provocatus. De meesten blijven bij dat besluit, maar sommigen veranderen van mening.

Voor een op de vier vrouwen met ongewenste zwangerschap is het bezoek aan de huisarts echter extra belangrijk. Zij weten niet goed wat ze willen of ze veranderen na het eerste bezoek aan de huisarts van mening.

In deze sessie besteden we daarom aandacht aan goede counseling bij onbedoelde zwangerschap en het herkennen van ambivalentie. De nadruk ligt op het belang van het komen tot een eigen keuze. Er is ook aandacht voor de begeleiding van vrouwen nadat de keuze tot stand is gekomen, voor meisjes jonger dan 16 jaar en voor preventie. Hoe is recidiverende abortus te voorkomen (ongeveer 25% van de vrouwen had al een eerdere abortus)? Hoe is deze groep voor anticonceptie te motiveren?

Ook gaan we in op het NHG-Standpunt Vroege medicamenteuze overtijdbehandeling door de huisarts. Tot slot bespreken we de leidraad Onbedoelde zwangerschap, ontwikkeld door de NHG-expertgroep SeksHAG en het Fiom.

Signaleren en bespreken van seksueel misbruik

Sprekers
Sylvie Lo Fo Wong huisarts en senior onderzoeker
Karin van Rosmalen-Nooijens huisarts en promovendus

Beter te vaak gevraagd dan niet besproken… Seksueel misbruik en geweld blijft vaak onder water, terwijl het kan leiden tot een scala aan problemen. Het signaleren en actief bespreken van de mogelijkheid van seksueel misbruik en geweld is daarom een taak van de huisarts.

Dat seksueel misbruik een belangrijk gegeven is en kan leiden tot een scala aan klachten is alom bekend. Toch zien we als huisartsen slechts het topje van de ijsberg. In deze interactieve sessie geven we u praktische handvatten voor het signaleren én bespreken van seksueel misbruik, actueel of in de voorgeschiedenis. We maken gebruik van YouTube, een rollenspel en een quiz. We geven u tips en adviezen over de mogelijke stappen nadat het geweld boven tafel is gekomen.

Na deze sessie bent u zich weer bewust van de gevolgen van seksueel misbruik, weet u wanneer u moet denken aan seksueel misbruik, kunt u op een eenvoudige manier naar geweld vragen en weet u waar u terecht kunt nadat seksueel misbruik boven tafel is gekomen. We nodigen deelnemers uit om van tevoren een casus te delen op HAweb.

Als miconazol niet helpt…Vulvaire klachten in beeld

Sprekers
Linda Oberhammer kaderhuisarts Urogynaecologie
Renée Weersma kaderhuisarts Urogynaecologie

‘Je (her)kent het pas, als je het ziet.’ Vulvaire klachten kunnen beduidend meer oorzaken hebben dan alleen een mycose. Aan de hand van beeldmateriaal besteden we op een interactieve manier aandacht aan het herkennen van het dermatologische beeld. Het doel van deze sessie is om uw klinische blik te verruimen om zo een differentiële diagnose te kunnen stellen. Onder andere komen de ziektebeelden lichen sclerosus en lichen ruber planus uitgebreid aan bod.

Seks kent geen pensioen

Sprekers
Angelique Heemskerk huisarts
Corrie Vliet Vlieland huisarts

Seksualiteit… het verdwijnt niet als we ouder worden, maar het verandert wel. Als dat vragen of problemen oplevert, kan de huisarts door het geven van informatie en eenvoudige adviezen de patiënt en diens partner weer meer plezier aan seks en intimiteit laten beleven. Lichamelijke, psychologische en sociale factoren zorgen ervoor dat seks met het klimmen der jaren niet meer zo (vanzelfsprekend) is als ‘vroeger’. Praten over seksualiteit lijkt nóg lastiger te worden als het een oudere patiënt betreft: ‘Ouderen hebben toch nauwelijks seks meer’, ‘Ik kan me daar ook niets bij voorstellen’, ‘Wat zal de patiënt wel niet denken als ik daarover begin’, ‘Ik zou trouwens ook niet weten wat ik eraan zou moeten doen!’ In deze sessie gaan de deelnemers actief aan de slag met een aantal casussen. Ze zullen ervaren dat het helemaal niet zo moeilijk is om je een voorstelling te maken van de gevolgen van het ouder worden voor de seksualiteit. Maar óók is het helemaal niet zo moeilijk om daar samen met de patiënt (en diens partner) typisch huisartsgeneeskundige oplossingen voor te vinden!

My precious
Uit: The Lord of the Rings. Over verzakkingsklachten en de ring.

Sprekers
Henriëtte Engel kaderhuisarts Urogynaecologie
Karin Prins kaderhuisarts Urogynaecologie

Verzakkingsklachten kunnen bij uitstek in de huisartsenpraktijk behandeld worden.
De behandeling door de huisarts kan bestaan uit goede voorlichting en het aanmeten van een pessarium. Zo nodig verwijst de huisarts naar de bekkenfysiotherapeut of de gynaecoloog.

Wat doet u bij verzakkingsklachten? Meet u zelf een pessarium aan? Schrijft u weleens een ander pessarium voor dan een ringvormige? Verwijst u naar de bekkenfysiotherapeut of naar de gynaecoloog?

Uterovaginale prolaps komt bij veel vrouwen voor en kan zich in verschillende vormen presenteren. Niet iedere vrouw heeft hier klachten van. En de vrouwen die de huisarts consulteren willen lang niet altijd een behandeling, maar wel duidelijkheid over de aard van de afwijking.

In deze interactieve sessie leert u aan de hand van casuïstiek hoe een verzakking zich presenteert, hoe de diagnose gesteld kan worden en hoe het beloop is. Ook kent u de voor- en nadelen van de verschillende behandelingsmogelijkheden.

Aan het eind van de sessie weet u hoe en wanneer u een pessarium kunt aanmeten en inbrengen. U kent de verschillende type pessaria. Tevens bent u op de hoogte van de bijdrage die een bekkenfysiotherapeut kan leveren en wanneer u moet verwijzen naar de gynaecoloog.

Eenmaal terug in uw praktijk kunt u zelf aan de slag met verzakkingsklachten en zult u merken dat u uw patiënten eenvoudig, effectief en met veel voldoening kunt helpen.

Plasklachten bij de mannen: Prostaat Specifieke Angst?

Sprekers
Dr. Marco Blanker huisarts-epidemioloog
Dr. Arjen Noordzij uroloog Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp

Achtergrondkennis over de voor- en nadelen van vroegdiagnostiek naar prostaatkanker én gespreksvaardigheden zijn de belangrijkste ingrediënten om mannen met vragen over hun prostaat adequaat te kunnen antwoorden.

Mannen – en ook nog veel dokters – denken vaak dat plasklachten komen door een vergrote prostaat. Maar al groeit de prostaat met de jaren, dat blijkt toch geen voorspeller van plasklachten. De klachten roepen ook ongerustheid over prostaatkanker op, hoewel een relatie ook daarmee ontbreekt. Veel mannen – ook zonder plasklachten – vragen hun huisarts om verder onderzoek naar prostaatkanker.

De NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen is hierover helder: wees terughoudend met dergelijk onderzoek en geef patiënten eerst uitgebreide informatie over de voor- en nadelen daarvan. De praktijk is vaak weerbarstig. Instemmen met het verzoek om zich te laten testen levert tevreden patiënten. Zij krijgen wat ze vragen en worden meestal gerustgesteld door een normale uitslag of negatieve biopten. Ook bij de mannen die wél prostaatkanker blijken te hebben overheerst de tevredenheid, omdat zij er vroeg bij zijn en behandelingsopties en zelfs kans op genezing hebben. Waarom dan toch een kritische houding in de eerste lijn?

In deze interactieve sessie passeren vele mannen met vragen over hun prostaat de revue. Ongerustheid over mictieklachten als oude-mannenkwaal en over prostaatkanker komen aan bod. Ook krijgen de deelnemers tools aangereikt om mannen met (vragen over) plasklachten in de spreekkamer goed van dienst te kunnen zijn.