U bent hier

NHG-Beleid- en jaarplannen

NHG Visie wetenschapsbeleid

De visie wetenschapsbeleid 2015-2018 is een verdere uitwerking van het meerjarenbeleidsplan met betrekking tot de rol van het NHG bij de bevordering, realisatie en bewaking van de wetenschappelijke onderbouwing van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Dit document beschrijft de doelstellingen van het NHG wetenschapsbeleid, de huidige werkzaamheden binnen dit beleid, een visie voor de komende jaren en de acties die daarbij genomen zouden moeten worden. Een concept-versie is in een commentaarronde voorgelegd aan de Verenigingsraad, het IOH, het IOH-R, de werkgroep wetenschap van de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH) en de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO). Op basis van het commentaar is het document bijgesteld. Deze visie is vastgesteld tijdens de ALV van 3 december 2014.