U bent hier

NHG-Behandelrichtlijn Perniones

Deze behandelrichtlijn geeft adviezen voor de diagnostiek en behandeling van perniones.

Kernboodschappen

  • Perniones kenmerkt zich door het optreden van typische huidafwijkingen na blootstelling aan kou.
  • Niet-medicamenteuze adviezen gericht op het vermijden van en het beschermen tegen kou zijn de belangrijkste maatregelen.
  • Geneesmiddelen (lokaal of oraal) worden in de regel niet geadviseerd omdat van geen enkel geneesmiddel effectiviteit is aangetoond. 
  • Denk aan op perniones gelijkende symptomen als perniones geen klassiek beloop heeft (ontstaan zonder koude, ontstaan op oudere leeftijd, of voortbestaan na het koudeseizoen), er huiddefecten ontstaan, of bij aanwijzingen voor een systeemziekte.

 

Versiedatum: juni 2018