De focus ligt zowel op vakinhoudelijke kennis als op de positie van de praktijkondersteuner en -verpleegkundige in werkomgeving. Dit tijdschrift is een samensmelting van het tijdschrift TPO De Praktijk (gemaakt door NHG, V&VN PVK-POH en uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum) en het vakblad De POH van de NVvPO.

Door deze samenwerking van alle beroepsverenigingen en de uitgeverij is één tijdschrift ontstaan voor alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen met een oplage van bijna 6.000 exemplaren. Bij het tijdschrift hoort ook een website, die toegankelijk is voor lezers, en een tweemaandelijkse nieuwsbrief.

In TvPO vindt de lezer onafhankelijke vakinhoudelijke informatie, achtergrondartikelen, interviews, informatie over persoonlijke ontwikkeling,  arbeidsvoorwaarden en verenigingsnieuws.

De samenwerking  met de belangrijkste beroepsverenigingen sluit aan bij de wens van het NHG om samen met de beroepsgroep onafhankelijke, op wetenschap gefundeerde, vakinhoudelijke informatie ook bij deze belangrijke groep onder de aandacht te krijgen.

De redactie, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle verenigingen, hoort graag tips, opmerkingen en ideeën voor artikelen via tvpo@bsl.nl.

Informatie voor abonnees

  • TvPO De Praktijk verschijnt 6 maal per jaar.
  • TvPO De Praktijk is online toegankelijk voor abonnees.
  • Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten, tel.: 030 6383736. www.bsl.nl/klantenservice