U bent hier

Verschil in klachtenpresentatie mannen/vrouwen en invloed geslacht van de dokter bij de syndroomdiagnose stabiele AP

19 december, 2019

ICPC codes: 
Naam richtlijn: 

NHG-Standaard Stabiele angina pectoris

Publicatiedatum richtlijn: 
december 2019
Onderwerp: 
Verschillen klachtenpresentatie mannen en vrouwen
Korte titel: 
Verschil in klachtenpresentatie mannen/vrouwen en invloed geslacht van de dokter bij de syndroomdiagnose stabiele AP
Achtergrond: 

Er is nog steeds discussie of vrouwen en mannen met de ziektediagnose AP (klachten van pijn op de borst ten gevolge van ischemie van het myocard) hun klachten verschillend presenteren tijdens een eerste consult.

Bron in richtlijn: 
Detail 8
Uitgangsvraag PICO:
P: 
mannen en vrouwen met pijn op de borst met een vermoeden van stabiele AP
I: 
-
C: 
-
O: 
relatie klachten en uitkomst na diagnostische work-up
Gewenst onderzoeksonderwerp: 
Retrospectief dossieronderzoek of prospectief dataonderzoek.
Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn: 

Helderheid over de klachtenpresentatie door mannen en vrouwen van SAP.