U bent hier

Typen schouder patiënten

14 oktober, 2019

ICPC codes: 
Naam richtlijn: 

NHG-Standaard Schouderklachten

Publicatiedatum richtlijn: 
Oktober 2019
Onderwerp: 
Welke typen schouder patiënten kunnen we onderscheiden?
Korte titel: 
Typen schouder patiënten
Achtergrond: 

In de Standaard uit 2008 was de indeling gebaseerd op bevindingen van het lichamelijk onderzoek. De nieuwe standaard (2019) gaat uit van een indeling gebaseerd op de anatomische regio van de klachten (subacromiaal, glenohumeraal). Echter, ook deze indeling leidt tot heterogene groepen patiënten die de eerste 3 maanden op dezelfde manier worden behandeld.

Misschien is er een andere indeling mogelijk op basis van fenotype (bijv. inflammatie, degeneratie). Zodat patiënten gedifferentieerder behandeld kunnen worden (inflammatie -> injectie, mechanische klachten -> oefentherapie) en zo de prognose verbetert kan worden.

Trefwoorden: 
Bron in richtlijn: 
Noot/ Detail 8
Uitgangsvraag PICO:
P: 
patiënten met schouderklachten
I: 
lichamelijk onderzoek, demografische gegevens, resultaten beeldvormend onderzoek
C: 
-
O: 
clusters van patiënten (zoeken naar associaties)
Gewenst onderzoeksonderwerp: 
Cohortonderzoek
Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn: 

Een andere indeling naar typen schouderklachten zodat groepen patiënten geselecteerd kunnen worden om gedifferentieerder te behandelen met als doel de prognose te verbeteren (meer personalised care).