U bent hier

Risicofactoren voor een chronisch beloop van aspecifieke lagerugpijn

14 februari, 2017

ICPC codes: 
Naam richtlijn: 

NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn

Publicatiedatum richtlijn: 
februari 2017
Onderwerp: 
Risicofactoren voor een chronisch beloop van aspecifieke lagerugpijn
Korte titel: 
Risicofactoren voor een chronisch beloop lagerugpijn
Achtergrond: 

Naar schatting circa 25% van de patiënten ontwikkelt chronische klachten (klachtenduur > drie maanden), bij deze patiënten is de kans op herstel kleiner.  Enkele factoren, zoals passieve copingstijl, pijngerelateerde angst, depressieve gevoelens  en psychische  stress worden geassocieerd met het ontstaan van chronische klachten. Grootschalig, kwalitatief goed onderzoek naar psychosociale risicofactoren ontbreekt echter

Bron in richtlijn: 
noot 5
Uitgangsvraag PICO:
P: 
patiënten met acute lagerugpijn (klachtenduur< 6 weken)
I: 
(psychosociale) factoren zoals bewegingsangst, -armoede, arbeidsverzuim, lage werktevredenheid, fixatie op een ernstige lichamelijke oorzaak, gevoelens van hulpeloosheid en machteloosheid
C: 
/
O: 
incidentie/prevalentie van chronische lagerugpijn
Gewenst onderzoeksonderwerp: 
Prospectieve cohortstudie
Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn: 

Formuleren van (psychosociale) risicofactoren voor een chronisch beloop