U bent hier

Medicamenteuze behandeling van waterpokken

5 september, 2018

ICPC codes: 
Naam richtlijn: 

NHG-Behandelrichtlijn Waterpokken

Publicatiedatum richtlijn: 
September 2018
Onderwerp: 
Wat is de waarde van medicamenteuze behandeling van een volwassen patiënt met waterpokken met een immuunsuppressie met beperkte klinische relevantie (zoals diabetes mellitus) op het voorkomen van complicaties?
Korte titel: 
Medicamenteuze behandeling van waterpokken
Achtergrond: 

Er is geen onderzoek beschikbaar naar de waarde van antivirale middelen bij immuungecompromitteerde volwassenen. Bij patiënten met waterpokken en een ernstige immunosuppressie wordt in principe intraveneuze antivirale behandeling gestart. Huisartsen hebben regelmatig te maken met patiënten met chronische ziekten, waarbij sprake is van immunosuppressie met een beperkte klinische relevantie (zoals diabetes mellitus). De vraag werpt zich op of deze patiënten oraal behandeld zouden moeten worden met antivirale middelen.

Bron in richtlijn: 
Noot 14
Uitgangsvraag PICO:
P: 
patiënten met waterpokken in combinatie met immuunsuppressie met beperkte klinische relevantie
I: 
orale antivirale middelen
C: 
placebo, andere medicamenteuze behandeling
O: 
complicaties zoals een varicella pneumonie of neurologische complicaties
Gewenst onderzoeksonderwerp: 
RCT
Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn: 

Onderbouwing voor orale antivirale behandeling van waterpokken bij patiënten met immuunsuppressie met een beperkte klinische relevantie.