U bent hier

Medicamenteuze behandeling van waterpokken

5 september, 2018

ICPC codes: 
Naam richtlijn: 

NHG-Behandelrichtlijn Waterpokken

Publicatiedatum richtlijn: 
September 2018
Onderwerp: 
Wat is de waarde van medicamenteuze behandeling van gezonde volwassen patiënten met waterpokken op het voorkomen van complicaties?
Korte titel: 
Medicamenteuze behandeling van waterpokken
Achtergrond: 

Het is onduidelijk of orale antivirale middelen effectief zijn in het voorkomen van complicaties zoals een pneumonie bij waterpokken bij volwassen patiënten. Het lijkt wel de ziekteduur te bekorten en het maximum aantal huidlaesies te verminderen. Het weinige onderzoek wat hiernaar gedaan is, is gedaan met aciclovir, terwijl, vanwege de biologische beschikbaarheid, veelal valaciclovir wordt geadviseerd.

Bron in richtlijn: 
Noot 13
Uitgangsvraag PICO:
P: 
volwassen gezonde patiënten met waterpokken
I: 
orale antivirale middelen
C: 
placebo
O: 
complicaties zoals een varicellapneumonie of neurologische complicaties
Gewenst onderzoeksonderwerp: 
RCT
Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn: 

Onderbouwing van de orale behandeling van waterpokken