U bent hier

Effectiviteit zilverdraadhandschoenen

5 september, 2018

ICPC codes: 
Naam richtlijn: 

NHG-Behandelrichtlijn Fenomeen van Raynaud

Publicatiedatum richtlijn: 
oktober 2018
Onderwerp: 
Niet-medicamenteuze behandeling primair fenomeen van Raynaud
Korte titel: 
Effectiviteit zilverdraadhandschoenen
Achtergrond: 

In de 2e lijn krijgen patiënten met het primaire fenomeen van Raynaud vaak het advies om handschoenen aan te schaffen met zilverdraad. De effectiviteit daarvan is niet bekend.

Bron in richtlijn: 
Noot 9
Uitgangsvraag PICO:
P: 
patiënten met primair fenomeen van Raynaud
I: 
dragen van zilverdraadhandschoenen
C: 
gewone handschoenen
O: 
aantal en ernst van de aanvallen
Gewenst onderzoeksonderwerp: 
RCT
Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn: 

Eer kan een betere aanbeveling worden geformuleerd over de niet-medicamenteuze adviezen bij het fenomeen van Raynaud.