U bent hier

Effectiviteit van niet medicamenteuze adviezen/zelfzorg voor acne: ultraviolette straling

5 april, 2017

ICPC codes: 
Naam richtlijn: 

NHG-Standaard Acne

Publicatiedatum richtlijn: 
april 2017
Onderwerp: 
Effectiviteit van niet medicamenteuze adviezen/zelfzorg voor acne: ultraviolette straling
Korte titel: 
(Zon)licht en acne
Achtergrond: 

Overtuigend wetenschappelijk bewijs dat zonlicht acne verbetert ontbreekt. Bepaalde spectra kunstmatig licht zouden een positief effect op acne kunnen hebben. Goed onderzoek ontbreekt echter

Trefwoorden: 
Bron in richtlijn: 
noot 11
Uitgangsvraag PICO:
P: 
patiënten met acne
I: 
mate van blootstelling aan zonlicht
C: 
/
O: 
vermindering van aantal/ernst acnelaesies
Gewenst onderzoeksonderwerp: 
Observationeel onderzoek
Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn: 

Verbetering voorlichting en niet-medicamenteus beleid