U bent hier

Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde

In de kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde worden de 10 meest relevante en urgente kennislacunes rondom COVID-19 gepresenteerd. De geselecteerde kennislacunes in deze Kennisagenda COVID-19 kunnen onderzoeksfinanciers, het wetenschappelijk veld en beleidsmakers helpen om te focussen op de vragen die huisartsen het belangrijkst vinden.

Top 10 kennislacunes COVID-19

Top-10 kennislacunes COVID-19 in de huisartsgeneeskunde (in willekeurige volgorde).
ThemaKennislacune
DiagnostiekWelke diagnostiek (PCR, sneltest, zelftest) helpt huisartsen bij de consultvoering bij (kwetsbare) patiënten met influenza/COVID-achtige klachten in periodes met een mix van COVID-19(-varianten) met andere luchtwegvirussen (zoals influenza)?
Behandeling acute COVID-19Wat zijn effectieve (vroegtijdige) interventies ter voorkoming van langdurige klachten bij patiënten met COVID-19
Behandeling acute COVID-19Welke medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen zijn effectief voor een versneld herstel of het verminderen van het risico op complicaties en ziekenhuisopname bij patiënten met COVID-19 (in het algemeen en specifiek bij patiënten met comorbiditeit of kwetsbare ouderen)?
Behandeling acute COVID-19Voor welke acute COVID-19-patiënten en op welke manier is thuis-monitoring en/of behandeling (zoals O2 en/of medicatie) veilig en van toegevoegde waarde?
PrognostiekWat is het beloop van de klachten na een COVID-19-infectie: welke factoren zijn voorspellend voor langdurige klachten van COVID-19 en voor het beloop van langdurige klachten na een milde (of niet-milde) SARS-CoV-2-infectie (onder andere leeftijd, migratieachtergrond, sociaal-economische status)?
Nazorg bij langdurige klachtenWat is de diagnostische waarde van verschillende meetmethoden (onder andere ziektelastmeter) om langdurige klachten na SARS-CoV-2-infectie vast te stellen en te vervolgen
Nazorg bij langdurige klachtenWat is het mechanisme achter de cognitieve klachten (coronamist, ge-heugen- en concentratieproblemen), hoe is dit te behandelen en is een (herhaalde) cognitiescreening aan te bevelen
Nazorg bij langdurige klachtenWelke combinatie van (para)medische begeleiding is effectief bij patiënten met langdurige klachten van COVID-19 (uitkomst: klachten, functioneren en kwaliteit van leven, maar ook: specifieke klachten, zoals cognitieve klachten of voedingsgerelateerde klachten; bij welke patiënten
Nazorg bij langdurige klachtenWelke bevorderende en belemmerende factoren binnen de werkcontext beïnvloeden de re-integratie van patiënten met langdurige klachten na COVID-19?
Nazorg bij langdurige klachtenWat zijn effectieve interventies bij de behandeling van kortademigheid en vermoeidheid bij patiënten met langdurige klachten na COVID-19

> Download het rapport Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde (PDF)

Totstandkoming

Bij de ontwikkeling vroegen we relevante beroepsverenigingen, patiënten-organisaties, NHG-medewerkers direct betrokken bij de COVID-19- zorg en de academische afdelingen huisartsgeneeskunde om input. Ook deden deze stakeholders mee aan de prioritering.

Het IOH-R (de werkgroep Research van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde) werd betrokken bij het schrijven van dit rapport en onderschrijft de resultaten en conclusie.