U bent hier

Internationaal

 • WONCA
  Het internationaal beleid krijgt voornamelijk gestalte via WONCA Europe. Internationale klinische expertgroepen, veelal met een actieve inbreng van Nederlandse expertgroepen, leveren een steeds grotere bijdrage aan het programma.
 • EGPRN (European General Practice Research Network)
 • Eurprev (European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice)
 • Euract (European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine)
 • EFPC (European Forum for Primary Care)
 • Equip (European quality in practice)
  De internationale werkgroep (European quality in practice) met vertegenwoordigers uit 24 landen die zich richt op het bevorderen van kwaliteit en veiligheid in de huisartsgeneeskunde. In deze internationale samenwerkingsstructuur wordt expertise en methodologie uitgewisseld, een kwaliteitsagenda  opgesteld en internationale kwaliteitsprojecten geinitieerd. De werkgroep staat open voor organisaties en individiuele huisartsen. Lees meer
 • WHIG (The Dutch platform for Family Medicine & International Health)

  De doelstellingen van de WHIG zijn het bevorderen van kennisuitwisseling tussen huisartsen over internationale gezondheidszorgproblemen, het toepassen van die kennis in de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland (bijv. reizigersadvisering) en in andere landen.

   Hoe doet de WHIG dat?

  1. De WHIG als platform voor teruggekeerde tropenartsen (via site, vraagbaak)
  2. Door middel van onderwijs:
   • Jaarlijks terugkerend symposium voor gehele achterban
   • Onderwijs op gebied van reizigersadvisering organiseren, belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking (RATO)
   • Onderwijs geven aan tropenartsen en studenten van de opleiding Masters of International Health.
   • Huisartsenopleiding in ontwikkelingslanden ondersteunen (Kenia).
  3. Deelname aan het verbindende platform DIGH

  Voor meer informatie over wie we zijn en wat we doen: kijk op onze website www.whig.nl of stuur een mail naar info@whig.nl.