U bent hier

Symposium 'Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox?'

‘Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox?’ is de titel van de oratie van prof.dr. Jako Burgers op vrijdag 16 juni 2017 in de Aula Minderbroedersberg 4-6 in Maastricht.

Richtlijnen zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse gezondheidszorg. Mede dankzij de richtlijnen die zijn ontwikkeld binnen het NHG-Standaarden programma, floreert de huisartsgeneeskunde in ons land. Toch is er de laatste jaren fundamentele kritiek, zodanig dat er zelfs gesproken wordt van een crisis. De principes van evidence-based medicine die ten grondslag liggen aan de richtlijnen zouden leiden tot een technocratische en prestatiegedreven geneeskunde die een persoonsgerichte, holistische benadering in de weg staan.

Tijdens dit symposium zal de vraag centraal staan of richtlijnen te verenigen zijn met persoonsgerichte zorg. Prominente sprekers uit binnen- en buitenland zullen reflecteren op deze vraag en hun visie geven op de ontwikkelingen binnen de geneeskunde, in het bijzonder de huisartsgeneeskunde. Symposiumvoorzitter Trudy van der Weijden, hoogleraar Implementatie van richtlijnen bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde en CAPHRI Care and Public Health Research Institute, van de Universiteit Maastricht, zal u deze middag welkom heten en eveneens uitnodigen om kritische vragen aan de sprekers te stellen.

Aansluitend aan het symposium zal Jako Burgers, bijzonder hoogleraar en houder van de NHG-leerstoel ‘Promoting Personalised Care in Clinical Practice Guidelines’, eveneens ondergebracht bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde en CAPHRI Care and Public Health Research Institute, zijn inaugurele rede uitspreken en zijn visie schetsen op de gewenste ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dagelijkse praktijkvoering in de huisartsgeneeskunde.

Meer informatie

Praktische informatie

Datum: 
vrijdag 16 juni 2017 12:30 t/m 17:30
Locatie: 
Maastricht