U bent hier

NHG-vertegenwoordiging KNMG-bijeenkomst Palliatieve zorg

De KNMG organiseert in samenwerking met IKNL een bijeenkomst over palliatieve zorg in de eerste lijn. De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de ontwikkeling van een kwaliteitskader Palliatieve zorg. In het kwaliteitskader zal worden weergegeven wat goede palliatieve zorg is.

Aan het ontwikkelen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg wordt door velen gewerkt. Het IKNL heeft de leiding in dit proces en werkt daarbij onder andere nauw samen met de KNMG, LHV en het NHG, Verenso, V&VN en de FMS.

Tijdens deze werkconferentie staat een inventarisatie van knelpunten in de eerste lijn met betrekking tot palliatieve zorg centraal. Kernvragen daarbij zijn wat de grootste knelpunten zijn en of er oplossingen voor deze knelpunten zijn. Deze verkenning vindt plaats op basis van een document met mogelijke knelpunten dat vooraf aan de deelnemers wordt verstrekt.

De werkconferentie vindt plaats op woensdag 11 januari 2017 van 18.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur in Domus Medica te Utrecht. Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd.

Graag uw aanmelding voor 15 december mailen naar m.vanavendonk@nhg.org.

Praktische informatie

Datum: 
woensdag 11 januari 2017 18:00 t/m 21:00
Locatie: 
Domus Medica te Utrecht