U bent hier

NHG StiP-cursus Palliatieve Thuiszorg in de Praktijk (PaTz)

Het verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw ondersteunt zorgaanbieders om met bestaande kennis en inzichten de palliatieve zorg verder te verbeteren.

De NHG-cursus 'PaTz in de Praktijk' bestaat uit twee dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel worden de deelnemers getraind in vroegtijdige identificatie van palliatieve problematiek, daarna wordt stilgestaan bij een adequate besluitvorming in de palliatieve fase. Ook wordt de regionale palliatieve zorg in kaart gebracht. Tijdens het tweede dagdeel krijgen de deelnemers handvatten in het opzetten en begeleiden van groepen. Uitgaande van de omschrijving van de toekomstige eigen regionale PaTz-groep en de te verwachten knelpunten krijgt de deelnemer de gelegenheid zich professioneel te bekwamen in het begeleiden van deze groep. Aan het eind van de dag gaat de deelnemer naar huis met concrete plannen voor de eigen lokale situatie.

De NHG-cursus 'PaTz in de Praktijk' is bedoeld voor huisartsen die voorzitter zijn van een PaTz-groep of er een willen oprichten. Ook (wijk)verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen aan de cursus deelnemen.

Praktische informatie

Datum: 
dinsdag 5 maart 2019 09:30 t/m 17:30
Locatie: 
Breukelen
Accreditatie: 
8 punten
Kosten: 
€ 295