U bent hier

NHG StiP-cursus Palliatieve thuiszorg in de praktijk

Het verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw ondersteunt zorgaanbieders om met bestaande kennis en inzichten de palliatieve zorg verder te verbeteren. Een van de best practices op dit vlak is het PaTz project. Het project heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toeneemt. Dit wordt bereikt door het oprichten van PaTz-groepen in de eigen buurt of dorp. In deze groepen wordt met behulp van regelmatige besprekingen gestreefd naar een goede afstemming van de palliatieve zorg.

De belangrijkste doelstellingen van het verbeterprogramma zijn:

  • Patiënten sterven op de plek van hun voorkeur.
  • Patiënten en naasten voeren zelf de regie.
  • De zorg is goed op elkaar afgestemd.
  • Patiënten krijgen zorg die is afgestemd op hun specifieke wensen, behoeften en waarde.
  • Er is aandacht voor zorgbehoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied.

 

De cursus PaTz in de Praktijk bestaat uit twee dagdelen:

  • Tijdens het eerste dagdeel krijgen de deelnemers handvatten in het opzetten en begeleiden van groepen. Uitgaande van de omschrijving van de toekomstige eigen regionale ‘PaTz’-groep en de te verwachten knelpunten krijgt de deelnemer de gelegenheid zich professioneel te bekwamen in het begeleiden van deze groep.
  • Tijdens het tweede dagdeel worden de deelnemers getraind in vroegtijdige identificatie van palliatieve problematiek, daarna wordt stilgestaan bij een adequate besluitvorming in de palliatieve fase. Nadat de regionale palliatieve zorg in kaart gebracht is gaat de deelnemer naar huis met concrete plannen voor de eigen locale situatie.

Praktische informatie

Datum: 
dinsdag 3 maart 2020 09:00 t/m 17:30
Locatie: 
Breukelen
Accreditatie: 
8 punten
Kosten: 
Het cursusgeld bedraagt € 295,-