U bent hier

De kaderhuisarts en eHealth

In de nationale eHealthweek 2018 organiseren het NHG, LHV en InEen gezamenlijk een netwerkbijeenkomst over ehealth. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 22 januari 18.30-21.00 uur.

Tijdens de landelijke kaderhuisartsenbijeenkomst van het NHG op 26 januari 2017 zijn presentaties gegeven over het thema eHealth. Uit de evaluatie van deze bijeenkomst is gebleken dat onder kaderartsen de behoefte bestaat om over dit thema met elkaar, maar ook met vertegenwoordigers van de huisartsenkoepels ervaringen uit te wisselen.

Daarom organiseren het NHG, LHV en Ineen op maandag 22 januari gezamenlijk een netwerkbijeenkomst over ehealth.

Het doel van deze bijeenkomst is

 • voor kaderhuisartsen: 
  • Uitwisselen van ervaren problemen op gebied van eHealth met koepels.
  • Uitwisselen van ervaringen op gebied van eHealth met elkaar.
  • Samen komen tot oplossingsrichting om eHealth gezamenlijk op hoger peil te krijgen.
 • voor de beroepsverenigingen:
  • Zicht krijgen op problemen die kaderartsen op gebied van eHealth ervaren.
  • Zicht krijgen wat (kader)huisartsen op het gebied van eHealth van de koepels verwachten.
  • Samen komen tot oplossingsrichting om eHealth gezamenlijk op hoger peil te krijgen. 

Wat is eHealth?

eHealth is:

Het gebruik van nieuwe informatie - en communicatietechnologieën, en met name Internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

Dit is zeer breed. Het is echter mogelijk om enige orde aan te brengen[1] bijvoorbeeld naar de plek waar deze technologieën in het zorgproces worden ingezet. Die indeling is als volgt:

 1. Interventies buiten de zorg (publieke domein).
  a) Je kunt hierbij denken aan activiteiten op het gebied van voorlichting en preventie. Thuisarts is hiervan een voorbeeld.
 2. Interventies om de zorg zelf te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn:
  a) 
  eHealth die ingezet wordt bij de Care: Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van domotica zoals personen-alarmering of een belmat.
  b) eHealth om diagnostiek te verbeteren, zoals teledermatologie en telecardiologie.
  c) eHealth om behandeling te verbeteren, bijvoorbeeld mental eHealth of elektronisch voorschrijven.
 3. EHealth interventies om het zorgproces te ondersteunen, zoals:
  a) Kwaliteitsverbetering door beslisondersteuning of benchmarkinformatie (indicatoren).
  b) Verhogen van de toegankelijkheid van de zorg (E-consult, online inzage, online afspraken).
  c) Het gebruiken van een Huisartsen Informatie Systeem.

Aanpak

Vóór de bijeenkomst in de eHealthweek zullen we inventariseren op welke eHealth gebieden kaderartsen problemen en behoeftes ervaren. Tijdens de bijeenkomst willen we de uitkomsten hiervan presenteren. We willen naar aanleiding hiervan met elkaar in gesprek gaan en gezamenlijk inventariseren welke vervolgstappen nodig zijn om eHealth op een hoger plan te krijgen. Voorbeelden van vervolgstappen kunnen zijn: scholing bij kennislacunes, bespreking van een thema op bijvoorbeeld de huisartsenbeurs, een wegwijzer in de wereld van de eHealth, een handleiding voor specifieke problemen etc..

 

Programma eDay

18:00-18:30Inloop met broodjes
18:30-19:00Presentatie NHG/InEen/LHV van resultaten van uitgevoerde knelpuntanalyse
19:00-19:45In groepen uitwerken: per groep verschillende knelpunten (uit inventarisatie): herkenbaarheid, voorstel prioritering, welke oplossingsrichtingen?
19:45-20:00Korte pauze - koffie en thee
20:00-20:50Plenaire terugkoppeling en plenaire discussie over voorlopige prioritering en oplossingsrichtingen. Inventarisatie welke taken waar belegd kunnen worden (overheid, zorgverzekeraars, regionale ondersteuningsorganisaties, beroepsvereniging, ICT leveranciers, in de praktijk, lokaal (gemeenten), (na)scholingsinstituten)
20:50-21:00Samenvatting en afsluiting, planning vervolg

[1] Nictiz - whitepaper (pdf)

Praktische informatie

Datum: 
maandag 22 januari 2018 18:00 t/m 21:00
Locatie: 
Hotel Breukelen
Accreditatie: 
Accreditatie aangevraagd voor 2 uur
Kosten: 
Geen