U bent hier

CWO-Weekend 2017 'Practice Based Evidence. Van vraag naar opzet'

Het CWO-weekend 2017 vindt plaats kort voor Pasen van vrijdag 31 maart 12.00 uur tot zaterdag 1 april 13.00 uur. Dit jaar is het thema 'Van vraag naar opzet. Operationaliseren van onderzoeksvragen.' Het thema zal helemaal toegespitst zijn op de huisartsenpraktijk: praktijk-georiënteerd.

Onder operationaliseren verstaan we het concreet en meetbaar maken van een onderzoeksvraag. Na eerst vast te stellen wat u wilt weten en waarom u dat wilt, komt de volgende stap; het zoeken naar de beste onderzoeksstrategie, het design van het onderzoek. Dit design bepaalt dan wat, waar en hoe er wordt gemeten.

Artsen lezen vaak onderzoeksverslagen. Bij het lezen van zo´n artikel beoordeelt u of de resultaten uit het onderzoek toepasbaar zijn voor uw praktijk. Helemaal ´andersom´ denken is misschien nog wel boeiender: beginnen bij het begin, de onderzoeksvraag, en dan bedenken met welk soort onderzoek u het beste kunt aantonen dat uw methode werkzaam en/of uw vooronderstelling juist is.

Doel van het weekend en de rode draad

Het doel van dit weekend is ontdekken dat u inzicht krijgt hoe u het meest passend design kunt ontwerpen om antwoord te vinden op een vraag uit de praktijk, en met een voor de dagelijkse praktijk relevante uitkomst. Uitgangspunt zijn de verschillende onderzoeksdomeinen, die relevant zijn voor de huisartsenpraktijk. Drie subthema´s vormen dan de rode draad: diagnostisch onderzoek, prognostisch onderzoek en therapeutisch onderzoek. We kiezen voor een praktische benadering met interactieve workshops en maken daarbij gebruik van deskundigen als spreker en begeleider.

Stapsgewijze aanpak van het thema

De vrijdagmiddag begint met een inleiding en een oefening met onderzoeksvragen, daarna volgt deskundige uitleg over de belangrijkste punten om tot een goede onderzoekvraag te komen. Dan wordt onder deskundige begeleiding geoefend in het zoeken naar de bij een onderzoeksvraag best passende strategie.

De zaterdagochtend begint met praktische voorbeelden uit de praktijk. Onderzoekers komen vertellen over hun onderzoek en geven daarbij ook aandacht aan zaken die zij achteraf beter anders hadden doen. Niet alle problemen zijn immers te voorzien of te voorkomen, maar leerzaam zijn deze ervaringen wel. Het tweede deel van de zaterdag wordt besteed aan het formuleren van een onderzoeksvoorstel. Al die elementen die zo´n onderzoeksvoorstel dient te bevatten, komen dan aan bod.

Methode

De nadruk ligt tijdens het weekend, zoals altijd, op zelfwerkzaamheid. Neem uw laptop of tablet mee om te oefenen en de verschillende onderdelen uit te werken. Traditiegetrouw wordt in kleine groepen gewerkt. We zullen als gastsprekers deskundigen uitnodigen, die ons kunnen helpen bij het operationaliseren van onderzoeksvragen, het verzinnen van relevante variabelen en het bedenken van de juiste meetinstrumenten. Voorafgaande aan het weekend wordt u gevraagd enige literatuur te bestuderen.

CWO

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek wil huisartsen stimuleren, ondersteunen en adviseren in hun wetenschappelijke vorming, bij hun zoektocht naar onderwerp en plaats om aan hun wens vorm te geven, en wil een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke onderbouwing van de huisartsgeneeskunde.

Het weekend staat open voor huisartsen, huisartsen betrokken bij nascholing, richtlijnen, wetenschap, huisartsen in opleiding, Aiotho’s, onderzoekers, belangstellenden.

Kosten

Huisarts/onderzoeker € 300,- inclusief cursusmateriaal en hotelarrangement (eenpersoonskamer, diner, ontbijt en tweemaal lunch)

Aios/aiotho € 195,- inclusief cursusmateriaal en hotelarrangement (eenpersoonskamer, diner, ontbijt en tweemaal lunch). Aios kunnen hun deelname bekostigen met hun persoonlijk budget bij de SBOH.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van het CWO: cwo@nhg.org

Praktische informatie

Datum: 
vrijdag 31 maart 2017 12:00 t/m zaterdag 1 april 2017 13:00
Locatie: 
Kontakt der Kontinenten in Soesterberg
Accreditatie: 
8,5 uur
Kosten: 
Huisarts/onderzoeker € 300,- inclusief cursusmateriaal en hotelarrangement (eenpersoonskamer, diner, ontbijt en tweemaal lunch). Aios/aiotho € 195,- inclusief cursusmateriaal en hotelarrangement (eenpersoonskamer, diner, ontbijt en tweemaal lunch).