U bent hier

Coronavirus in de huisartsenpraktijk (nieuwsbrief 6)

Diagnostiek en beleid bij patiënten met mogelijk COVID-19

Het NHG ontvangt veel medisch inhoudelijke vragen over hoe om te gaan met patiënten met luchtwegklachten met mogelijk COVID-19 in deze periode. Daarom zetten wij een aantal feiten voor u op een rij. Dit landelijk beleid is afgestemd met de experts van de SWAB, het RIVM, internisten en longartsen.

Adviezen per 17-03-2020:

 • Volg bij patiënten met luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid de NHG-Standaard Acuut hoesten. Deze is, ook in de tijd van mogelijke besmettingen met het coronavirus, nog altijd van toepassing.
 • Voor bepaling van het CRP: zie de indicaties en de interpretatie en consequenties voor het beleid de paragraaf aanvullend onderzoek uit de NHG-Standaard Acuut hoesten.
 • Als u een X-Thorax geïndiceerd vindt: overleg dan van tevoren met het ziekenhuis vanwege de te nemen maatregelen in verband met het coronavirus.
 • Bij de behandeling van een gecompliceerde luchtweginfectie met antibiotica is amoxicilline nog steeds het middel van eerste keus. Het is niet raadzaam om bij deze diagnose aan patiënten in de eerste lijn azitromycine als eerste keus voor te schrijven. 
 • Patiënten met astma of COPD die een toename van klachten ervaren óf een longaanval doormaken, worden conform de daarvoor geldende NHG-Standaarden Astma bij kinderen, Astma bij volwassenen en COPD behandeld met luchtwegverwijders, inhalatiecorticosteroïden of prednison oraal.
 • Indien de patiënt zuurstofbehoeftig wordt (lage saturatie <92%-94% of toegenomen ademfrequentie > 24/minuut), dan is dit een reden voor ziekenhuisopname.
 • Er circuleert een protocol vanuit het Erasmus MC voor de behandeling van patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis vanwege een infectie met het coronavirus. Dit protocol is NIET van toepassing voor de eerste lijn (deze informatie is afgestemd met de NVALT, sectie infectieziekten, RIVM, SWAB en het Erasmus MC).
 • Vernevelen wordt niet aangeraden vanwege de (toegenomen) kans op verspreiding van het coronavirus.
 • Bij de symptoombestrijding van griepachtige klachten zoals keel- of spierpijn is paracetamol eerste keus omdat het minder bijwerkingen heeft dan NSAID’s. Het lijkt niet aannemelijk dat het gebruik van NSAID’s het herstel van COVID-19 zou vertragen.
 • Patiënten die antihypertensiva gebruiken, zoals RAS-remmers, worden geadviseerd om hun behandeling onveranderd voort te zetten. Er is geen bewijs dat het gebruik van deze middelen een negatief effect zou hebben op het beloop van infecties door het coronavirus.

Meer informatie en veelgestelde vragen

Op de volgende informatiekanalen vindt u betrouwbare informatie:

 • het NHG-dossier Coronavirus biedt actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen;
 • het LHV-informatie-overzicht voor huisartsen toont updates over de laatste ontwikkelingen;
 • Thuisarts.nl bevat de informatie die vanuit het RIVM wordt verstrekt over het coronavirus vertaald in heldere boodschappen voor het brede publiek, inclusief video;
 • op de website van het RIVM vindt u de actuele adviezen en casusdefinitie vanuit de Rijksoverheid;
 • op het HAweb Ledenforum wordt veel praktische informatie over COVID-19 uitgewisseld. Maak hier gebruik van als u met uw collega’s van gedachten wilt wisselen of best practices wilt delen!