U bent hier

Coronavirus in de huisartsenpraktijk (nieuwsbrief 5)

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De KNMG adviseert alle bijeenkomsten met artsen via videoconferentie te laten plaatsvinden of op te schorten. Het NHG schaart zich achter dit advies. De nieuwe maatregel is geen richtlijn voor alle situaties. Individuele dokters blijven hun eigen verantwoordelijkheid houden.

Huisartsen en hun medewerkers in de huisartsenpraktijk zijn onmisbaar in de zorg. Zij lopen ook een groter risico om met kwetsbare patiënten in contact te komen. Het nieuwe advies voor (huis)artsen draagt bij aan de bescherming van zorgprofessionals en de kwetsbare patiënten. Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk te voorkomen. Het advies aan (huis)artsen om geen bijeenkomsten bij te wonen, draagt hier aan bij.

Het NHG raadt huisartsen en hun medewerkers daarom af om externe bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen van groepen zorgprofessionals bij te wonen die niet direct met hun patiëntenzorg te maken hebben of die niet noodzakelijk zijn.

Per veiligheidsregio kan de directeur publieke geneeskunde (GGD/GHOR) tot aangescherpte maatregelen komen.

Dit advies geldt tot nader order.

NHG-bijeenkomsten en werkgroepen

Bijeenkomsten die gepland staan vanuit het NHG gaan vooralsnog zo veel als mogelijk door, maar dan via video- of teleconferenties.

Verspreiding PBM en publieksnummer 0800 - 1351

Verspreiding beschermingsmiddelen
Achter de schermen werkt de ROAZ hard aan de structuur voor de distributie van medische hulpmiddelen die zeer beperkt tot niet leverbaar zijn maar essentieel zijn voor de voortzetting van de gezondheidszorg. De ROAZ-structuur wordt gebruikt om de distributie voor dergelijke hulpmiddelen zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de partijen die dit het hardst nodig hebben er beschikking over krijgen. Zodra wij meer weten, informeren wij u.

Landelijk telefoonnummer publieksvoorlichting
Het telefoonnummer 0800 - 1351 is dagelijks bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Kreeg het RIVM aan het begin van deze week iedere dag nog zo'n 5.000 telefoontjes te verwerken, gisteren waren dit er al ruim 9.000. NHG en LHV hebben een dringende oproep aan het RIVM gedaan om de openingstijden in de avonden te verruimen tot 22:00 uur. Dit verlaagt de druk bij de huisartsenposten, die nu veel telefoontjes ontvangen na 20:00 uur.

Praktische hulpmiddelen

We attenderen u graag op een aantal praktische hulpmiddelen die u in kunt zetten:

NHG-posters
Nu het kabinet adviseert om geen handen te schudden om het coronavirus in te dammen, is er een praktische poster beschikbaar om op te hangen in de huisartspraktijk.
Al eerder maakten we een poster om patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus te attenderen niet naar de praktijk te komen, maar te bellen.

NHG-Praktijkkaart: aan- en uittrekken beschermingsmiddelen
Er is nu een speciale praktijkkaart beschikbaar voor het aantrekken en uitdoen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Door de instructies op te volgen, werkt u veilig als u in contact komt met mogelijk besmette patiënten.

Nieuwe film over coronavirus op Thuisarts.nl
Een film met praktische tips over wat mensen kunnen doen om het coronavirus niet te krijgen is vandaag gepubliceerd op Thuisarts.nl.

Communicatiemiddelen Rijksoverheid
Ook op de website van de Rijksoverheid vindt u middelen die u kunt gebruiken om mensen te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo vindt u hier de poster hygiënemaatregelen, deze is ook beschikbaar voor anderstaligen en laaggeletterden. Daarnaast zijn er ook banners beschikbaar voor gebruik op social media waarin verwezen wordt naar het landelijk publieksnummer 0800 - 1351 en de website rijksoverheid.nl/coronavirus.

Meer informatie en veelgestelde vragen

De situatie is aan verandering onderhevig aangezien het gaat om een uitbraak met een nieuw virus waarover nog diverse onduidelijkheden bestaan. Dat geldt daarom ook voor de gegeven dossier.

Op de volgende informatiekanalen vindt u betrouwbare informatie:

  • het NHG-dossier coronavirus biedt actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen;
  • het LHV-informatie-overzicht voor huisartsen toont updates over de laatste ontwikkelingen;
  • Thuisarts.nl bevat de informatie die vanuit het RIVM wordt verstrekt over het coronavirus vertaald in heldere boodschappen voor het brede publiek;
  • het landelijk publieksnummer van het RIVM 0800 - 1351. Dit nummer is via allerlei kanalen bekend gemaakt en zorgt er ook voor dat de druk op uw praktijk en huisartsenpost wordt verlicht;
  • Op de website van het RIVM vindt u de actuele adviezen en casusdefinitie vanuit de Rijksoverheid.

Wilt u met uw collega's van gedachten wisselen of kennis delen, maak dan gebruik van het Ledenforum op HAweb.