U bent hier

Coronavirus in de huisartsenpraktijk (nieuwsbrief 3)

Het coronavirus grijpt om zich heen en beheerst het dagelijkse nieuws. Het NHG heeft de keuze gemaakt om nu actiever in de pers de positie van de huisarts toe te lichten. Wanneer moet een patiënt bijvoorbeeld contact met de huisarts opnemen? Betrouwbare informatie op Thuisarts.nl speelt hierbij een belangrijke rol. Alle informatie vanuit het NHG is gebaseerd op de adviezen en protocollen van het RIVM.

Aangepaste casusdefinitie

In de casusdefinitie benoemen we niet langer de specifieke risicogebieden, maar gebruiken we enkel nog de term 'risicogebieden'. We doen dit omdat de situatie zo aan verandering onderhevig is, dat een centraal overzicht (dat altijd up-to-date is) essentieel is. U vindt de casusdefinitie met de actuele risicogebieden op de website van het RIVM.

U vindt hier ook een overzichtskaart van de Johns Hopkins University. U ziet hier realtime data over het aantal gediagnosticeerde patiënten met het nieuwe coronavirus, het aantal overleden patiënten en het aantal patiënten dat gezond is verklaard. Deze aantallen zijn gebaseerd op onder andere de informatie van de WHO en ECDC.

Een tweede aanpassing betreft de toevoeging koortsig gevoel bij ouderen bij het kenmerk 'koorts'. De casusdefinitie is nu als volgt: Een persoon met:

Koorts* (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid
EN
de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een risicogebied
OF:
de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met SARS-CoV-2

* Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen. Ook een immuungecompromitteerde patiënt met luchtwegklachten, die aan de epidemiologische criteria voldoet, kan laagdrempelig getest worden op SARS-CoV-2.

NHG in de media

Woensdag 26 februari was Jako Burgers (strategisch medisch adviseur NHG en huisarts) namens de volledige beroepsgroep aanwezig in de televisie-uitzendingen van Hart van Nederland SBS6 – 17:30 uur) en EditieNL (RTL – 18:15 uur), evenals het radioprogramma Met het oog op Morgen (Radio1 – 23:15 uur). Vanmorgen was hij te horen bij De Ochtend Show (AD - 07:30 uur) en vanavond beantwoordt hij als paneldeskundige vragen van luisteraars/kijkers bij NOS (Radio 1) en RTL Nieuws (online).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Zowel bij het NHG als de LHV zijn er signalen binnengekomen dat er bij sommige leveranciers leveringsproblemen zijn van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die geïndiceerd zijn bij vermoeden van COVID-19.

Het NHG heeft samen met de LHV al in een vroeg stadium bij VWS aangegeven dat huisartsen de beschikking moeten hebben over deze middelen, omdat zij anders niet op een veilige manier hun werk kunnen uitvoeren.pEr is breed overleg met alle partijen over onder meer de beschikbaarheid van PBM, ook in het geval dat er een uitbraak in Nederland plaatsvindt. Overigens zijn er ook regio's waar op dit moment geen leveringsprobleem is.

VWS adviseert zorgaanbieders om knelpunten in de beschikbaarheid van PBM te bespreken met collega-zorgaanbieders, bijvoorbeeld via het eigen regionaal huisartsennetwerk of in het regionaal overleg acute zorg (ROAZ). Op die manier kan gebruik worden gemaakt van elkaars kennis en mogelijk (tijdelijk) van elkaars voorraden.

In de Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk vindt u achtergrondinformatie over goede infectiepreventie in de huisartsenpraktijk. Ook vindt u daar het overzicht van de minimumnormen.

Type schort

We hebben een aantal vragen ontvangen over het type schort dat huisartsen moeten gebruiken. Zowel het RIVM als de WHO adviseren een schort met lange mouw. Hierin wijken we als NHG af in overleg met het RIVM. De reden hiervoor is dat het waarschijnlijk is dat het halterschort zonder mouw, conform de bestaande Richtlijn Infectiepreventie, reeds aanwezig is en in samenhang met andere maatregelen uit de richtlijn toereikend is. Uiteraard kunt u kiezen om alsnog een schort met lange mouw te bestellen.

Thuisarts.nl

De informatie op Thuisarts.nl is niet alleen belangrijk voor patiënten, ook medewerkers in de huisartsenpraktijken en huisartsenposten vinden hier relevante informatie. Actuele adviezen van het RIVM vertalen we continu naar heldere boodschappen voor het brede publiek. Zo informeren we iedereen zo goed en volledig mogelijk.

Als huisarts vindt u verdere ondersteuning in ons dossier Coronavirus op nhg.org.

Stroomschema telefonische triage

Het NHG heeft een actueel stroomschema beschikbaar voor telefonische triage bij klachten die kunnen passen bij de infectie met het virus. U vindt het stroomschema in het dossier Coronavirus op onze website.

Meer informatie en veelgestelde vragen

De situatie is aan verandering onderhevig aangezien het gaat om een uitbraak met een nieuw virus waarover nog diverse onduidelijkheden bestaan. Dat geldt daarom ook voor de gegeven adviezen. Kijkt u bij vragen op onze website www.nhg.org/coronavirus en houdt daarnaast ook de berichtgeving van het RIVM in de gaten. Wilt u met uw collega’s van gedachten wisselen of kennis delen, maak dan gebruik van het Ledenforum op HAweb.