U bent hier

Coronavirus in de huisartsenpraktijk (nieuwsbrief 1)

De uitbraak met het nieuwe coronavirus in de stad Wuhan in China breidt uit. De kans op introductie in Nederland is nog steeds klein. Mocht u een patiënt die recent is teruggekeerd uit Wuhan verdenken van een infectie met het coronavirus, dan vragen we u direct contact op te nemen met de GGD.

Advies voor huisarts

Vraag bij patiënten met koorts en luchtwegklachten (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of kortademigheid) telefonisch na of zij in de stad Wuhan in China zijn geweest in de afgelopen twee weken. Vraag bij een recent verblijf in het risicogebied naar direct contact met mogelijke patiënten met het coronavirus (2019-nCoV).Bij patiënten met onderstaande kenmerken moet u aan een infectie met 2019-nCoV denken:

  • koorts (ten minste 38 graden Celsius) EN ten minste twee van de volgende respiratoire verschijnselen:
  • hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of kortademigheid EN
  • die ontstaan zijn binnen 14 dagen na terugkomst uit Wuhan, OF die ontstaan zijn binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde 2019-nCoV-infectie.

Meldplicht voor huisarts

Bij verdenking op een infectie met het coronavirus type 2019-nCoV, belt de huisarts altijd direct de arts infectieziektebestrijding van de GGD. Deze is 24/7 hiervoor beschikbaar. De GGD zorgt voor diagnostiek en meldt direct (al bij verdenking) anoniem conform de wet publieke gezondheid aan het CIB (Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM).

Handelen bij verdenking coronavirus

Het is van belang dat een patiënt die zich bij u meldt met bovenstaande kenmerken NIET naar de praktijk komt. Neem telefonisch een anamnese af, waarbij u het volgende navraagt:

  • De aard van de respiratoire klachten en de ernst daarvan.
  • Wanneer de klachten zijn begonnen.
  • Is de patiënt in Wuhan geweest en wanneer precies.
  • Heeft de patiënt in China ziekenhuizen bezocht en wanneer precies.
  • Heeft de patiënt contact gehad met iemand met een bevestigde 2019-nCoV-infectie.

Als uit de telefonische triage blijkt dat de patiënt klinisch beoordeeld moet worden, laat de patiënt dan niet op de praktijk komen, maar ga op huisbezoek. Overleg eerst met de GGD over de diagnostiek en wanneer de uitslag te verwachten is.

Gebruik tijdens het huisbezoek persoonlijke beschermingsmiddelen geïndiceerd voor druppel- en contactisolatie: gezichtsbescherming bestaande uit een FFP2-masker en een beschermende bril, niet-steriele handschoenen en een vochtwerend halterschort. Pas na het uittrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen altijd handhygiëne toe.

Hoe te handelen als een patiënt toch in de praktijk is?

Zet de patiënt in een aparte ruimte en geef de patiënt een chirurgisch mondneusmasker. Neem contact op met de GGD. Als de patiënt voldoet aan de criteria voor afname van diagnostiek voor 2019-nCoV, kan de GGD u vragen na te gaan of en wanneer de patiënt in de wachtkamer heeft gezeten en een lijst met contacten te maken van personen die ook in de wachtkamer hebben gezeten. Ventileer de ruimte waar de patiënt heeft verbleven een halfuur. Reinig en desinfecteer de ruimte hierna volgens de NHG-Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Thuisarts.nl aangepast

Op Thuisarts.nl is inmiddels uitgebreide publieksinformatie beschikbaar. Hier wordt uitgelegd welke klachten het virus geeft, hoe besmetting voorkomen kan worden en wanneer men de huisarts moet bellen.

Dossier coronavirus op nhg.org

Het NHG heeft in overleg met het RIVM de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen geformuleerd. U vindt ze in het nieuw geopende dossier coronavirus op onze website.

De GGD informeert huisartsen over het beleid in hun regio.

Waar vindt u de laatste informatie?

De situatie is aan verandering onderhevig aangezien het gaat om een uitbraak met een nieuw virus waarover nog diverse onduidelijkheden bestaan. Dat geldt daarom ook voor de gegeven adviezen. Wij adviseren huisartsen om naast onze berichtgeving ook de berichtgeving hierover in de gaten te houden op de website van het RIVM.