U bent hier

Coronavirus in de huisartsenpraktijk (nieuwsbrief 9)

Advies persoonlijke beschermingsmiddelen voor de huisartsenpraktijk

Persoonlijke beschermingsmaterialen (PBM) beschermen de huisarts tegen besmetting door patiënten. Eind vorige week is het specifieke beleid over PBM voor de huisartsenzorg definitief geworden. Het NHG-advies heeft betrekking op de patiënten bij wie na telefonische triage is vastgesteld dat deze gezien moeten worden in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost of door middel van een visite. In het algemeen gaat het dan om patiënten met luchtwegklachten en koorts verdacht van COVID-19. Bij deze patiënten is per definitie lichamelijk onderzoek nodig en is de afstand dus minder dan 1,5 meter. Bij deze patiëntengroep zijn altijd PBM nodig.

NHG en LHV doen er nog steeds alles aan om te zorgen dat huisartsen op korte en langere termijn voldoende, noodzakelijke beschermingsmiddelen van het juiste beschermingsniveau tot hun beschikking hebben. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht NHG en LHV op één lijn voor PBM.

Richtlijn Inzet en testbeleid medewerkers in de huisartsenpraktijk

Bij een medewerker met symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) worden 4 vragen doorlopen, waarbij er in een aantal gevallen de optie volgt om (zo mogelijk) te testen op COVID-19. Het doel van deze richtlijn is om zorgmedewerkers met luchtwegklachten in de basis niet in te zetten bij (kwetsbare) patiënten, door ze thuis te laten blijven of alternatieve werkzaamheden te laten verrichten. Is er geen alternatief mogelijk, dan zijn er enkele oplossingen: testen en in afwachting van de uitslag werken met mondneusmasker en handsschoenen.

Leidraad thuisbehandeling oudere patiënten versus verwijzen ziekenhuis

Artsen en andere zorgverleners hebben nu meer dan ooit handvatten nodig om bij het bestrijden van deze COVID-19 epidemie samen met de patiënt te beslissen over de meest passende zorg. De afgelopen dagen is daarom hard gewerkt om te komen tot drie leidraden voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19: in de thuissituatie, op de Spoedeisende Hulp en op de Intensive Care.

Voor de huisarts is alleen de Leidraad Triage thuisbehandeling oudere patiënten versus verwijzen ziekenhuis van toepassing. Het NHG heeft meegewerkt aan deze leidraad, die te vinden is in het Dossier Coronadossier. Lees het volledige nieuwsbericht voor een overzicht van alle documenten.  

COVID-19 webinar - woensdag 1 april 2020

Woensdag 1 april 2020 organiseren NHG, LHV en MedischeScholing.nl opnieuw een webinar omtrent COVID-19. Onderwerpen die behandeld worden zijn het opnamebeleid, de Leidraad thuisbehandeling oudere patiënten, de organisatie van palliatieve zorg en hoe om te gaan met financiën in deze crisistijd. Daarnaast worden ook vragen behandeld die tijdens het afgelopen webinar niet aan de orde zijn geweest.

Kijk live of later on demand

Het webinar is onderdeel van een reeks. Alle webinars zijn geaccrediteerd voor alle artsen en gratis beschikbaar. Met behulp van uw BIG-nummer registreert u zich bij medischescholing.nl. De webinars zijn live te volgen, maar ook later terug te kijken. De on demand versie is binnen 24 uur na het live webinar beschikbaar via corona.medischescholing.nl.

De webinars zijn een extra medium om u als huisarts te informeren over de actuele stand van zaken rondom COVID-19. Laagdrempelig, toegankelijk en interactief om u zo snel op de hoogte te brengen van de veranderingen en actualiteiten. Lees meer over de opzet van het programma en schrijf u direct in.

Keuzetabel met concrete beeldbelapplicaties

NHG, LHV en InEen hebben gezamenlijk een overzicht gemaakt van bestaande beeldbelapplicaties. De applicaties zijn vergeleken met behulp van verschillende criteria, waarop u kunt filteren om tot een bij u passende applicatie te komen. Deze tabel wordt wanneer nodig een keer per week geüpdatet.

De tabel is met zorg samengesteld. Bespeurt u toch een fout/omissie? Laat het ons weten! Mail naar kenniscentrum@nhg.org onder vermelding van 'Keuzetabel beeldbelapplicaties'.

Uitgebreide informatie over beeldbellen en digitale patiënteninformatie vindt u op de overzichtspagina Corona: inzet van digitale communicatiemiddelen en applicaties.

Grote zorgen om tekort aan geneesmiddelen voor COVID-19-patiënten

Samen met LHV, InEen en KNMP heeft het NHG vandaag een brief verstuurd naar minister Van Rijn. Namens de huisarts(en) en openbaar apotheker(s) signaleren we een toenemend tekort aan beschikbaarheid van geneesmiddelen, vooral op het gebied van sedatie en voor de zorg aan patiënten met chronische aandoeningen. Dit baart ons grote zorgen, omdat wij als eerste lijn de palliatieve zorg en de zorg aan kwetsbare ouderen vanuit de thuissituatie of in verpleeghuizen goed moeten kunnen leveren. Deze vraag naar palliatieve zorg zal in de komende periode zeker toenemen. Voor een verantwoorde behandeling van patiënten buiten het ziekenhuis, zal de medicamenteuze zorg goed geborgd moeten blijven. Lees het volledige nieuwsbericht.

Coaches voor medici

Binnen het NHG is een groot aantal NHG-Expertgroepen actief. Coaches voor medici biedt een luisterend oor voor wie dat nodig heeft. Want de COVID-19-pandemie vraagt enorm veel van alle artsen.

U kunt een beroep op hen doen voor een kosteloos gesprek als u daar behoefte aan heeft. Mail naar luisterend-oor@coachesvoormedici.nl of kijk op hun website voor meer informatie.

Korte updates

Meer informatie

Op de volgende informatiekanalen vindt u betrouwbare informatie:

  • het NHG-dossier Coronavirus biedt actuele informatie en adviezen voor uw praktijk;
  • het LHV-informatie-overzicht voor huisartsen toont updates over de laatste ontwikkelingen;
  • Thuisarts.nl bevat de informatie die vanuit het RIVM wordt verstrekt over het coronavirus vertaald in heldere boodschappen voor het brede publiek, inclusief video;
  • op de website van het RIVM vindt u de actuele adviezen vanuit de Rijksoverheid;
  • op het HAweb Ledenforum wordt veel praktische informatie over COVID-19 uitgewisseld. Maak hier gebruik van als u met uw collega's van gedachten wilt wisselen of best practices wilt delen!

Bekijk ook de NHG-Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk, de NHG-Standaard Acuut hoesten, de NHG-Praktijkkaart aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen en het overzicht met Hulpmiddelen voor uw praktijk.