U bent hier

Coronavirus in de huisartsenpraktijk (nieuwsbrief 8)

Vorige week vroegen wij u een aantal korte vragen te beantwoorden hoe u onze informatievoorziening rondom het coronavirus ervaart en wat u mogelijk nog mist. Maar liefst 700 reacties met bruikbare input mochten we ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank.

Het is goed te zien dat u onze nieuwsvoorziening gemiddeld waardeert met een 7,7 en u de informatie vooral duidelijk, eerlijk, snel, up-to-date en betrouwbaar vindt. Samen met het RIVM zijn wij uw belangrijkste inhoudelijke informatiebron en daar blijven we uiteraard hard aan werken om dit goed te doen. U waardeert vooral deze nieuwsbrief, ons Dossier Coronavirus op nhg.org en de informatie op Thuisarts.nl. Voor al deze middelen, evenals als het Nieuwsbericht op onze website, geldt dat wij gegevens actualiseren zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.

We benadrukken daarom nogmaals het belang om regelmatig onze website te controleren, zodat u beschikt over de meest recente en betrouwbare informatie.

U heeft ook veel inhoudelijke informatie met ons gedeeld. Vragen die u nog heeft en waar u graag een antwoord op wenst. Al deze input gebruiken we bij de voorbereiding van een reeks webinars, waar u verderop in deze nieuwsbrief meer over leest.

Telefonische triage en klinisch beeld

Video COVID-19 - telefonische triage voor huisartsen
De SpoedHAG heeft een heldere film gemaakt ter ondersteuning van de telefonische triage bij patiënten met COVID-19. Zie spoedhag.nl. In een volgende aflevering geven zij tips over de fysieke beoordeling van potentiële COVID-19 patiënten.

ABCDE-systematiek
Patiënten met een (mogelijke) besmetting met COVID-19 kunnen zelfs na 8 dagen (range 5 - 13 dagen) alsnog verslechteren. Volg de ABCDE-systematiek. Het klinisch beeld is bepalend voor wel/geen opname. Indien de patiënt zuurstofbehoeftig wordt (lage saturatie <92%-94% en/of toegenomen ademfrequentie > 24/minuut), of klinisch snelle achteruitgang laat zien, dan is dit een reden voor overleg met een longarts en waarschijnlijk ziekenhuisopname.

Reeks webinars COVID-19

Het webinar over COVID-19 van vorige week op MedischeScholing.nl waaraan maar liefst 12.000 zorgverleners deelnamen, krijgt een vervolg. NHG, LHV en MedischeScholing.nl slaan de handen ineen en nemen het initiatief voor een reeks van webinars de komende weken. Vanwege de grote behoefte aan actuele informatie bij huisartsen is, in samenwerking met InEen, Huisarts van de Toekomst en VPH, besloten structureel vervolg aan het webinar te geven. Het eerstvolgende webinar is donderdag 26 maart om 20.00 uur, gevolgd door een wekelijkse of tweewekelijkse reeks (afhankelijk van actuele situatie) vanaf woensdag 1 april. Alle webinars zijn geaccrediteerd voor alle artsen en gratis.

De webinars zijn een extra medium om u als huisarts te informeren over de actuele stand van zaken rondom COVID-19. Laagdrempelig, toegankelijk en interactief om u zo snel op de hoogte te brengen van de veranderingen en actualiteiten. Lees meer over de opzet van het programma of schrijf u direct in via medischescholing.nl.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Aangepast beleid RIVM
In verband met de schaarste van mondmaskers heeft het RIVM het beleid aangepast. Op basis van de huidige kennis over de transmissieroute van COVID-19 via druppels en (in)direct contact biedt volgens het RIVM een chirurgisch mondneusmasker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers, tenzij zij handelingen verrichten waarbij grote hoeveelheden aerosolen ontstaan. Dan raadt het RIVM aan een FFP2-masker te dragen.

Het NHG heeft samen met de LHV al in een vroeg stadium bij VWS aangegeven dat huisartsen de beschikking moeten hebben over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, omdat zij anders niet op een veilige manier hun werk kunnen uitvoeren. De LHV blijft zich hiervoor inzetten. Het NHG heeft de adviezen ondertussen aangepast aan het beleid van het RIVM. Deze luiden nu als volgt:

Draag ten minste:

 • een chirurgisch mondneusmasker
 • niet-steriele handschoenen

Draag zo mogelijk indien beschikbaar:

 • een beschermende bril
 • een schort met lange mouwen (indien niet beschikbaar, dan is een halterschort een veilig alternatief, ook een (dokters)jas met lange mouwen is geschikt, mits deze na gebruik wordt gewassen op 60 graden).

Zolang huisartsen nog beschikken over FFP2- of FFP1-maskers, adviseert het NHG deze maskers in ieder geval te gebruiken tijdens:

 • langer durende spreekuren voor patiënten met luchtwegklachten;
 • voor visite aan (ernstig) zieke patiënten met een (waarschijnlijke) COVID-19;
 • voor situaties met zuurstoftoediening via een non-rebreathing masker.

Meerdere patiënten met luchtwegklachten achter elkaar

We hebben de volgende suggesties als u meerdere patiënten met luchtwegklachten achter elkaar ziet:

 • Gebruik een FFP2- of FFP1- masker indien beschikbaar. Gebruik anders een chirurgisch mondneusmasker.
 • Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand (moeilijker is om te ademen) te hoog wordt (3 uur) of het masker heel nat is geworden.
 • Maskers hoeven, in tegenstelling tot handschoenen, niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere patiënten achter elkaar.
 • U kunt de doktersjas aanhouden; na spreekuur wassen op 60 graden.
 • Spatbril op bij consult; na spreekuur reinigen/desinfecteren.
 • Wissel na elk consult de handschoenen; pas handhygiëne toe na uittrekken handschoenen (na elke patiënt).
 • Ruimte tussentijds ventileren hoeft niet.
 • Oppervlakken reinigen/desinfecteren na het spreekuur tenzij iemand fors heeft gehoest.

Tips voor de eigen veiligheid naast PBM

Naast het dragen van beschermingsmiddelen kunnen huisartsen bijdragen aan hun eigen veiligheid door de volgende maatregelen:

 • Hou bij het afnemen van de anamnese ten minste 1,5 meter afstand.
 • Beluister de longen van achter de patiënt en blijf uit het zicht van de patiënt bij doorzuchten.
 • Vraag de patiënt hoesten te vermijden en/of een chirurgisch mondneusmasker op te zetten als deze fors hoest.
 • Doe geen routine keelonderzoek en als het toch nodig is, gebruik dan geen spatel.
 • Zie voor instructie over GOED gebruik van de beschermende middelen (nodig voor goede effectiviteit): NHG-Praktijkkaart Aan- en uittrekken persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Beperk de fysieke beoordeling tot de ernstig zieke patiënten of verdenking op ernstig ziekzijn.

Gebruikte maskers bewaren voor hergebruik

Het advies vanuit het RIVM is om gebruikte mondneusmaskers te bewaren voor (her)sterilisatie en later hergebruik. De gebruikte mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak verzameld worden, die afgesloten wordt. Laat natte maskers eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak. Hergebruik kan momenteel alleen in samenspraak met lokale voorzieningen die kunnen steriliseren door middel van waterstofperoxide. Meer informatie volgt zodra dit bekend is.

Landelijk inzicht in voorraad en behoefte
Een belangrijk probleem op dit moment is het tekort aan PBM bij sommige zorginstellingen. Op landelijk niveau wordt daar nu een oplossing voor gezocht.

Vanuit het ministerie van VWS is er een nieuwe webapplicatie waarin alle prioritaire zorginstellingen (ziekenhuizen, huisartsen(posten), ambulancediensten en GGD'en) hun voorraad en behoefte aan PBM moeten aangeven. Met deze informatie kan de meest efficiënte distributie van PBM over Nederland geregeld worden. Het PBM-team van GGD GHOR Nederland en de regionale coördinatoren (ROAZ-regio's) verzorgen de inventarisatie en (her)distributie van bestaande en nieuwe voorraden. Individuele huisartspraktijken hoeven zich niet aan te melden. Dit loopt via de huisartsenpost.

HIS-nieuws

ICPC-coderingen
Het NHG heeft een advies opgesteld over de registratie van (mogelijk) COVID-19 in het dossier en de te gebruiken ICPC-coderingen. Meer hierover vindt u in ons Dossier Coronavirus.

Tabel diagnostische bepalingen
In de tabel diagnostische bepalingen zijn nieuwe bepalingen opgenomen voor laboratoriumuitslagen voor SARS-CoV-2, de veroorzaker van COVID-19. Hiermee kunnen laboratoria huisartsen informeren over deze uitslagen. Het betreft een tussentijdse release van de tabel. Het NHG spant zich in om laboratoria te informeren over deze nieuwe bepalingen.

Palliatieve zorg

Er is behoefte aan handvatten voor palliatieve patiënten in de thuissituatie. Meer informatie is te vinden op site van PZNL (Palliatieve zorg Nederland). U vindt hier de impact van de corona-uitbraak op de:

 • hospicezorg;
 • organisatie van zorg;
 • palliatieve zorg thuis;
 • ziekenhuiszorg;
 • verpleeghuiszorg.

Meer informatie

Op de volgende informatiekanalen vindt u betrouwbare informatie:

 • het NHG-dossier Coronavirus biedt actuele informatie en adviezen voor uw praktijk;
 • het LHV-informatie-overzicht voor huisartsen toont updates over de laatste ontwikkelingen;
 • Thuisarts.nl bevat de informatie die vanuit het RIVM wordt verstrekt over het coronavirus vertaald in heldere boodschappen voor het brede publiek, inclusief video;
 • Op de website van het RIVM vindt u de actuele adviezen vanuit de Rijksoverheid;
 • op het HAweb Ledenforum wordt veel praktische informatie over COVID-19 uitgewisseld. Maak hier gebruik van als u met uw collega's van gedachten wilt wisselen of best practices wilt delen!

Bekijk ook de NHG-Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk, de NHG-Standaard Acuut hoesten, de NHG-Praktijkkaart aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen en het overzicht met Hulpmiddelen voor uw praktijk.