U bent hier

Coronavirus in de huisartsenpraktijk (nieuwsbrief 7)

Donderdag 19 maart schreef huisarts Joost Zaat een herkenbare column in de Volkskrant. Het gaat erover dat ook huisartsen last hebben van corona-informatiestress. Er circuleert namelijk van alles op social media, in apps en op nieuwssites. Herkent u dit? En op welke informatie baseert u uw adviezen?

Vanuit het NHG werken we met een groot team collega’s samen aan het opvragen, controleren, wijzigen en delen van alle beschikbare informatie. Wij informeren u zo regelmatig mogelijk over medisch-inhoudelijke zaken. Wel zijn we benieuwd of u de meest relevante informatie goed kunt vinden. Welke wensen heeft u misschien nog? Om die reden hebben wij een paar korte vragen voor u opgesteld. Helpt u ons door aan te geven wat u goed vindt gaan en wat u mogelijk nog mist? Met deze informatie kunnen wij de kwaliteit van onze ondersteuning aan u nog verder verhogen.

Tot slot onderschrijven wij het advies van collega Zaat: “Advies voor dokters: vergeet Twitter en Facebook en kijk op de NHG-site. Goed advies voor patiënten: vergeet Facebook en kijk op Thuisarts.nl.

Open de vragenlijst

 

Testbeleid buiten het ziekenhuis

Het testen van patiënten op COVID-19 heeft geen meerwaarde voor de individuele patiëntenzorg in de thuissituatie. Het verandert het behandelbeleid namelijk niet. Zorgverleners dienen bij een patiënt verdacht van COVID-19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebruiken. Mocht een patiënt met een dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar het ziekenhuis, zal het testen in het ziekenhuis worden gedaan. Indien de huisarts, in uitzonderlijke gevallen, toch in de thuissituatie diagnostiek wil inzetten naar COVID-19, dan dient hij dit zelf regelen. Zo nodig in overleg met het lokale laboratorium en/of de GGD.

Over het testbeleid voor zorgverleners wordt nog altijd gesproken. Wij zijn in afwachting van het beleid van het RIVM.

Dosering amoxicilline en virale conjunctivitis

De dosering van amoxicilline voor de behandeling van pneumonie is aangepast naar 3 dd 750 mg voor 5 dagen, in plaats van 3 dd 500 mg voor 5 dagen. Bekijk ook de aanvullende behandeladviezen.

1-3% van de patiënten COVID-19 heeft virale conjunctivitis (AAO). Zie voor diagnostiek en beleid de NHG-Standaard Rood oog en oogtrauma. Zeker in de huidige periode hoeven patiënten met conjunctivitis, zonder alarmsymptomen, niet door de huisarts of de oogarts te worden gezien.

U vindt deze informatie ook terug in het Nieuwsbericht en het Dossier Coronavirus op onze website. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, delen wij dit direct op deze plaatsen. Controleert u daarom regelmatig onze website, zodat u beschikt over de meest recente en betrouwbare informatie.

Tijdelijke stop bevolkingsonderzoeken

Vanwege de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) zet het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS, de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stop. Per direct worden er geen nieuwe uitnodigingen meer verstuurd.

Door tijdelijk te stoppen krijgt u minder verzoeken voor het maken van een uitstrijkje. Het totaal aantal verwijzingen vanuit de bevolkingsonderzoeken neemt sterk af, waardoor er bij de ziekenhuizen capaciteit vrij komt voor de zorg rondom het coronavirus. Iedereen die al een uitnodiging heeft ontvangen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker of darmkanker kan nog deelnemen. Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker kunnen vrouwen met een uitnodiging geen borstfoto’s meer laten maken.

Deze maatregelen duren in ieder geval tot en met 6 april 2020. Op basis van de ontwikkelingen rond het coronavirus wordt er in afstemming met de betrokken partijen zoals huisartsen, laboratoria en ziekenhuizen bekeken wanneer de bevolkingsonderzoeken weer kunnen starten.

Lees het volledige nieuwsbericht.

Nieuwe informatie over het coronavirus op Thuisarts.nl

Wat moet u doen als u woont of in de buurt bent geweest bij iemand met corona-klachten? Deze nieuwe situatie is toegevoegd aan de al beschikbare informatie over het coronavirus op Thuisarts.nl.

Bezoekers krijgen hier heldere antwoorden en adviezen.

Heeft u de nieuwe Thuisarts-film over het coronavirus al gezien? Verwijs ernaar in uw communicatie. U kunt de video ook downloaden en op uw eigen website plaatsen.
Bekijk het overzicht van alle beschikbare hulpmiddelen voor uw praktijk.

Dossier Coronavirus

Dit dossier bevat de actuele stand van zaken rond het coronavirus voor zover bij ons bekend. U vindt hier adviezen voor uw praktijk. Deze zijn aanvullend op de informatie van instanties zoals RIVM/Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, GGD en de overheid. Het NHG stemt alle informatie af met het RIVM. De adviezen en maatregelen zijn erop gericht om de reguliere gezondheidszorg en zorg voor zieke mensen zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

De structuur van het dossier is recent aangepast op thema, om de veelheid aan informatie logischer te ordenen. Zo vindt u nog sneller wat u zoekt!

Meer informatie en veelgestelde vragen

Op de volgende informatiekanalen vindt u betrouwbare informatie:

  • het NHG-dossier Coronavirus biedt actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen;
  • het LHV-informatie-overzicht voor huisartsen toont updates over de laatste ontwikkelingen;
  • Thuisarts.nl bevat de informatie die vanuit het RIVM wordt verstrekt over het coronavirus vertaald in heldere boodschappen voor het brede publiek, inclusief video;
  • Op de website van het RIVM vindt u de actuele adviezen en casusdefinitie vanuit de Rijksoverheid;
  • op het HAweb Ledenforum wordt veel praktische informatie over COVID-19 uitgewisseld. Maak hier gebruik van als u met uw collega’s van gedachten wilt wisselen of best practices wilt delen!