U bent hier

Coronavirus in de huisartsenpraktijk (nieuwsbrief 11)

Praktische tips voor het organiseren van niet-corona-zorg

Naast alle zorg voor patiënten met een (mogelijke) COVID-19-besmetting, zijn er ook nog veel patiënten met andere klachten die aandacht vragen van de huisarts en het team in de huisartsenpraktijk. Sommige van die klachten kunnen niet (langer) worden uitgesteld. Hoe kunt u op een goede en veilige manier de zorg voor deze patiënten organiseren? NHG en LHV hebben daarvoor de praktische tips voor de huisartsenpraktijk uitgebreid.

Veel huisartsenpraktijken hebben inmiddels gescheiden patiëntenstromen georganiseerd, zodat de patiënten met (mogelijke) COVID-19-besmetting niet in contact komen met andere patiënten en de huisartsenzorg geclusterd plaats kan vinden.

Hoewel het in sommige praktijken nog steeds zeer druk is met coronazorg, geven andere praktijken aan weer ruimte te zien voor zorgverlening aan andere patiënten. Zij vragen zich af hoe ze - met alle richtlijnen en maatregelen die er momenteel gelden - dat op een goede en veilige manier kunnen doen.

NHG en LHV hebben daarvoor de 'Praktische tips voor in de huisartsenpraktijk' uitgebreid. Zo vindt u daarin nu tips over triage, vormen van consult-op-afstand, over het regelen van een 'schoon spreekuur' (als de situatie in uw praktijk dat nu toelaat) en de mogelijke inzet van de praktijkondersteuners.

Sneltesten op COVID-19?

Het NHG krijgt veel vragen over mailings aan huisartsen, waarin reclame wordt gemaakt voor zogenaamde COVID-19 sneltesten. In deze berichten wordt vermeld dat men hiermee ziekte en/of immuniteit aan kan tonen.

Het gebruik van deze sneltesten kunnen wij niet aanbevelen. Sneltesten moeten aan redelijk hoge eisen voldoen om een betrouwbaar antwoord te geven. Deze testen zijn veelal onvoldoende betrouwbaar en zeker niet gevalideerd voor gebruik in de eerste lijn. Het kan dan ook tot risicovolle situaties leiden als huisartsen deze testen gaan gebruiken en hier beleid op maken.

Er wordt momenteel gewerkt aan een advies over wanneer welke diagnostiek het beste kan worden ingezet.

8 april COVID-19 webinar: Palliatieve zorg (deel II)

Woensdag 8 april 2020 organiseren NHG, LHV en MedischeScholing.nl opnieuw een webinar. Het thema palliatieve zorg wordt verder uitgediept. De focus ligt op de palliatieve behandeling bij een COVID-19-patiënt en het gebruik van medicamenten. Carel Veldhoven, kaderarts palliatieve zorg en voorzitter van de PalHAG, vertelt over symptoombestrijding bij COVID-19 in de palliatieve fase. Ook wordt de verandering in het klinisch beeld besproken: toch geen respiratoir beeld en/of koorts...? Huisarts Teun van der Wijst komt ook aan tafel. Hij is mede-initiatiefnemer van COVID-19-zorgcentra met het idee: 'Ik wil het anders voor jou'.

Kijk live of later terug
Alle webinars zijn geaccrediteerd en gratis beschikbaar. Met behulp van uw BIG-nummer registreert u zich bij medischescholing.nl. De webinars zijn live te volgen, maar ook later terug te kijken. De on demand versie is binnen 24 uur na het live webinar beschikbaar via corona.medischescholing.nl.

Inschijven
De webinars zijn een extra medium om u als huisarts te informeren over de actuele stand van zaken rondom COVID-19. Laagdrempelig, toegankelijk en interactief om u zo snel op de hoogte te brengen van de veranderingen en actualiteiten. Lees meer over de opzet van het programma en schrijf u direct in.

Digitale corona-checks of vragentesten

Er zijn verschillende digitale corona-checks of vragentests beschikbaar, waarmee mensen adviezen krijgen ten aanzien van COVID-19. Het NHG is niet betrokken bij de totstandkoming van deze vragentests en kan alleen iets zeggen over de algemene voorwaarden ervan. Mede gezien de steeds veranderende actualiteit en adviezen, is het niet haalbaar om alle aangeboden corona-checks te controleren.

Wel ziet het NHG de meerwaarde van en de behoefte aan gepersonaliseerd advies. Een digitale test kan mensen op een eenvoudige manier van de juiste informatie voorzien en onnodig (telefonisch) contact met de huisarts verminderen. Daarom lanceert het NHG deze week een coronavragentest op Thuisarts.nl. In de volgende coronanieuwsbrief leest u hier meer over.

Aangepaste dosering amoxicilline

Er dreigt een tekort aan amoxicilline, amoxicilline-clavulaanzuur en doxycycline. Om die reden heeft amoxicilline in een dosering van 3dd 500 mg de voorkeur bij de behandeling van patiënten met de waarschijnlijkheidsdiagnose pneumonie. Zie ook de behandeladviezen bij patiënten met acuut hoesten.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen: kwaliteit ademhalingsmaskers

Er is discussie over de kwaliteit en behoefte aan duidelijkheid over het inzetten van ademhalingsmaskers van diverse herkomst. Bepaalde ademhalingsmaskers die buiten de EU (o.a. China en de VS) zijn goedgekeurd, blijken gelijkwaardig aan FFP2- en FFP3-maskers die voldoen aan de Europese norm. Welke ademhalingsmaskers goedgekeurd zijn, leest u in het bericht van de IGJ.

Mondmaskers die binnenkomen in het centraal distributiecentrum worden getest of ze voldoen aan de minimale eisen voor een FFP1 of FFP2-masker. Tot nog toe blijkt dat het materiaal vaak van goede kwaliteit is, maar de pasvorm van Aziatische maskers sluit soms minder goed aan op Europese gezichten waardoor lekkage kan optreden. Het advies aan de gebruiker is om mondkapjes voorafgaand aan gebruik te onderwerpen aan een 'fit-test'. Het document 'Controle van adembeschermingsmaskers' geeft nog verdere duidelijkheid. Zie ook eisen persoonlijke beschermingsmiddelen.

Meer informatie

Op de volgende informatiekanalen vindt u betrouwbare informatie:

Bekijk ook de NHG-Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk, de NHG-Standaard Acuut hoesten, de NHG-Praktijkkaart aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen en het overzicht met Hulpmiddelen voor uw praktijk.