U bent hier

Coronavirus in de huisartsenpraktijk (nieuwsbrief 10)

Nieuwe info op Thuisarts.nl

Naar aanleiding van het verschijnen van de Leidraad Triage thuisbehandeling oudere patiënten versus verwijzen ziekenhuis is er op Thuisarts.nl een tekst verschenen: 'Ik heb een zwakke gezondheid en denk na over behandeling bij corona'.

Deze informatie kan patiënten helpen (pro-)actief na te denken en te bespreken wat hun wensen zijn ten aanzien van behandeling en al dan niet opname in het ziekenhuis of intensive care.

De tekst ondersteunt de huisarts om hierover een weloverwogen besluit te nemen, samen met de patiënt. Er wordt beschreven wat er in de thuissituatie, het verpleeghuis of het hospice mogelijk is.

Uiteraard worden waar nodig de teksten dagelijks geactualiseerd op Thuisarts.nl. Bekijk voor alle info over COVID-19 het onderwerp Nieuw coronavirus.

Nieuwe keuzehulp 'Verken uw wensen voor zorg en behandeling'

Nadenken over de eigen wensen voor toekomstige zorg en behandeling. De nieuwe keuzehulp op Thuisarts.nl helpt mensen hierbij en maakt het makkelijker om dit te bespreken met naasten en de behandelend (huis)arts. De keuzehulp is ontwikkeld door onderzoekers van het Erasmus MC in samenwerking met het NHG en diverse patiëntenorganisaties. De ontwikkeling is mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt onderdeel uit van het programma 'Palliantie. Meer dan zorg'.

Zorg en behandelwensen
De online keuzehulp helpt mensen bijvoorbeeld om na te denken over welke zorg en behandeling ze zouden willen als hun gezondheid achteruit gaat. Wie kan deze wensen vertegenwoordigen (een zorgvertegenwoordiger)? De keuzehulp geeft ook handvatten voor het opstellen van een wilsverklaring. Iedereen kan gebruikmaken van de keuzehulp, al is het waarschijnlijk dat mensen met een chronische ziekte of oudere mensen hier eerder behoefte aan hebben.

Start keuzehulp in 2017
In de huidige tijd waarin we te maken hebben met het coronavirus en COVID-19, kan het extra belangrijk zijn om na te denken over zorg en behandelwensen. Welke zorg wil iemand liever wel of niet? Deze nieuwe keuzehulp kan daarmee helpen. De ontwikkeling van de keuzehulp is al in 2017 gestart. Dat de keuzehulp juist in deze tijd van corona gelanceerd wordt is dan ook toeval, maar biedt patiënten en (huis)artsen wel een mooie meerwaarde.

Meer informatie

Op de volgende informatiekanalen vindt u betrouwbare informatie:

  • het NHG-dossier Coronavirus biedt actuele informatie en adviezen voor uw praktijk;
  • het LHV-informatie-overzicht voor huisartsen toont updates over de laatste ontwikkelingen;
  • Thuisarts.nl bevat de informatie die vanuit het RIVM wordt verstrekt over het coronavirus vertaald in heldere boodschappen voor het brede publiek, inclusief video;
  • op de website van het RIVM vindt u de actuele adviezen vanuit de Rijksoverheid;
  • op het HAweb Ledenforum wordt veel praktische informatie over COVID-19 uitgewisseld. Maak hier gebruik van als u met uw collega's van gedachten wilt wisselen of best practices wilt delen!

Bekijk ook de NHG-Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk, de NHG-Standaard Acuut hoesten, de NHG-Praktijkkaart aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen en het overzicht met Hulpmiddelen voor uw praktijk.