U bent hier

Bestuursleden Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

12 april, 2021

Wilt u invloed uitoefenen op de opleiding en kwaliteit van de huisartsenzorg? Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zoeken leden die willen meedenken als lid van het algemeen bestuur van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Wij zoeken 1 lid en 3 plaatsvervangende leden

Wie bent u?

U bent praktiserend huisarts, lid van het NHG en/of de LHV en u bent bereid om de visie van beide verenigingen te vertegenwoordigen in het algemeen bestuur van de RGS. U staat met 2 voeten in de klei en heeft zicht op wat er daadwerkelijk gebeurt in de opleiding. Aangevuld met ideeën wat er bestuurlijk of beleidsmatig anders zou kunnen.

Wat gaat u doen?

  • U maakt nieuw beleid in de continue ontwikkelingen die plaatsvinden in opleidingenland
  • U praat mee over de uitvoering van de (her)registratie en de opleidingserkenningen van alle 50 specialismen en profielen
  • U beoordeelt opleidingen tijdens visitaties
  • U vergroot uw netwerk door contacten met afgevaardigden van alle specialismen

Uw tijdsbesteding

Het RGS-bestuur vergadert ongeveer eens in de 7 à 8 weken. In totaal gaat het om maximaal 7 vergaderingen per jaar. Een plenaire vergadering duurt gemiddeld vier uur en vindt plaats op vrijdag van 13:00 – 17:00 uur. Momenteel wordt er online vergaderd. Als de situatie het weer toestaat zijn de vergaderingen in de Domus Medica in Utrecht. Ten minste eenmaal per jaar is er een themamiddag waarin we dieper op actuele onderwerpen ingaan.  

Wat bieden wij?

Voor deelname (en voorbereiding) aan de RGS-vergadering ontvangt u een vacatievergoeding van ca € 220 per vergadering. Neemt u namens de RGS deel aan bijvoorbeeld een werkgroep in het kader van een project? Dan ontvangt u per werkgroep-vergadering ca. € 115 als vacatievergoeding.

Over de RGS

De RGS zet zich in om het vertrouwen van de samenleving in de geneeskundige zorg te bevorderen. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zorg krijgen van een arts die goed opgeleid en bevoegd is. Een van de belangrijkste taken van de RGS is besluiten over aanvragen voor registratie, herregistratie, opleiding en erkenning van opleiders en instellingen. De RGS valt onder de KNMG.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Florine Vinkesteijn, bestuurssecretaris RGS (directiesecretariaatO&R@fed.knmg.nl), Lisette Verlee, bestuurssecretaris NHG (l.verlee@nhg.org) of Aard Verdaasdonk, secretaris LHV-bestuur (a.verdaasdonk@lhv.nl).

Bent u geïnteresseerd? Mail dan uiterlijk 9 mei 2021 uw CV en motivatie naar Lisette Verlee via l.verlee@nhg.org. Geef in uw motivatie aan of u reageert namens NHG of LHV (of geen voorkeur heeft). Op basis van de ontvangen reacties vindt een selectie plaats en worden gesprekken gepland. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de verdere procedure.