U bent hier

Beleid en Organisatie Huisartsen Advies Groep

De expertgroep BOHAG vormt een ondersteunend en adviserend netwerk van hoofdzakelijk CHBB-geregistreerde en bijgeschoolde kaderhuisartsen Beleid & Beheer, dat zich richt op beleid en organisatie van de huisartsenzorg in Nederland.  

De expertgroep BOHAG richt haar activiteiten op belangenbehartiging, herkenbaarheid en representatie van haar leden naar de werkomgeving. 
Als werkomgeving voor het inzetten van haar expertise ziet de BOHAG organisaties waar huisartsen de regie hebben of mee samenwerken.  

De expertise van de leden van de BOHAG onderscheidt zich door professionele en van de commerciële industrie onafhankelijke kennis van en ervaring met implementatie, zorginnovatie, beleids- en beheersmatige taken en ondernemen. 

Tevens wil de BOHAG de groep van expertleden veiligheid bieden voor spiegelen, uitwisselen van nieuwe ideeën en ontwikkelingen, collegiale ondersteuning en het ontwikkelen, ondergaan, en geven van onderwijs en kennis in afstemming met de kaderopleiding. 
Hiervoor organiseert zij jaarlijks meerdere scholing en intervisie bijeenkomsten en faciliteert zij kennisuitwisseling via een actieve HAweb-groep, exclusief toegankelijk voor leden. 

De expertgroep vindt het van groot belang dat haar leden rolbewust handelen, dat wil zeggen dat voor de werkomgeving van de leden helder is of zij hun expertise inzetten op eigen titel, namens de expertgroep, namens het NHG of anderszins. 

Als basis voor de expertise van de leden geldt de gezamenlijk doorlopen kaderopleiding Beleid & Beheer of vergelijkbare opleiding.  

Zie voor meer informatie het document Missie en Visie van de BOHAG.