U bent hier

Antibioticaresistentie en Oekraïense vluchtelingen

In Nederland zijn inmiddels duizenden vluchtelingen uit Oekraïne gearriveerd. Gezien het vaker voorkomen van antibioticaresistentie in de Oekraïne brengt dit risico’s met zich mee, met name verhoogd risico op falen van antibiotische therapie. Precieze frequenties t.a.v. het voorkomen van BRMO / MRSA zijn beperkt, en voornamelijk afkomstig van ernstig zieke opgenomen patiënten.  

Belangrijkste aandachtspunten 

  • Houd rekening met een verhoogd risico op falen van antibiotische therapie.  
  • Overweeg het effect van antibiotische therapie na 24-48 uur te evalueren indien infectieziekten antibiotisch behandeld worden en/ of eerder een kweek in te zetten. 

Antibiotische adviezen   

Bij opname in een zorginstelling zal gescreend worden op Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)/ Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) indien het gaat om Oekraïense vluchtelingen.Buiten een zorginstelling hoeven vluchtelingen uit Oekraïne niet getest te worden op BRMO- of MRSA-dragerschap. 

De huidige antibiotische adviezen voor de eerste lijn in Nederland blijven gelden voor deze groep vluchtelingen.  

Houd rekening met een verhoogd risico op falen van antibiotische therapie en overweeg het effect van antibiotische therapie na 24-48 uur te evalueren indien infectieziekten antibiotisch behandeld worden en/ of eerder een kweek in te zetten. 

Lees meer over het te voeren antibioticabeleid in de ziekte specifieke richtlijnen van onder andere het NHG.